30 oktober 2012

Werkwijze

Duidelijkheid
Over het verloop van uw opdracht is zowel voor u als voor ons belangrijk. Uw opdracht start daarom altijd met een vrijblijvend adviesgesprek. Uw wensen en verwachtingen worden uitgebreid en zorgvuldig met u besproken. Op basis van dit gesprek ontvangt u een aanbiedingsbrief. 

Opdrachtbevestiging
Uw opdracht wordt vastgelegd in een opdrachtbevestiging, waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden beschreven staan. Daarna ondertekenen beide partijen de bevestiging. Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze krijgt u samen met de aanbiedingsbrief aangeboden. 

Rapportage
Dankzij onze proactieve werkwijze ontvangt u regelmatig een rapportage inzake de status van onze werkzaamheden. Dit zullen u per email of telefonisch aanbieden.

Evaluatie
Na afloop van een project wordt de opdracht met u geëvalueerd. Gezamenlijk bespreken wij hoe het project is verlopen. Uiteraard zullen wij de nodige nazorg betrachten.