Wat zijn kosten en wat zijn investeringen?

In mijn fiscale adviespraktijk krijg ik vaak vraag de vraag wat is het verschil tussen kosten en investeringen? En wat kan ik wel en wat kan ik niet afschrijven?
Nu willen de meeste ondernemers vaak zo veel mogelijk afschrijven en zullen derhalve zoveel mogelijk kosten willen opvoeren in plaats van te investeren.

De vraag is echter of ze het wel bij het juiste eind hebben.

Zo ziet de fiscus het:
Spullen die u koopt voor uw onderneming en korter dan 12 maanden meegaan zijn kosten.
Spullen die duurder zijn dan € 450, – en langer meegaan dan 12 maanden zijn ‘investeringen’ en deze dient u in vijf jaar af te schrijven.

Het leuke van ‘investeren’ is dat de ondernemer gebruik kan maken de ‘kleinschaligheidsaftrek’
Momenteel maximaal 28% van het geïnvesteerde bedrag.

Mijn advies luidt dan ook, probeer uw ‘kosten’ aan te merken als ‘investeringen’.

Wilde Belastingadvies kan u helpen het onderscheid te maken tussen ‘kosten’ en ‘investeringen’ en indien nodig, af te stemmen met de fiscus, hiermee kunnen wij  uw belastingdruk verlagen.

[Bron: Wilde Belastingadvies]