Oprichten BV wordt makkelijker en goedkoper

De verplichting om bij het oprichten van een BV langs de notaris te gaan verdwijnt. Op die manier hoeven ondernemers minder kosten te maken bij het oprichten van een BV.  Dat zegt minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) zaterdag 3 september 2011  in een interview met de Telegraaf.

Duizend euro
‘Als ondernemer ben je al snel meer dan duizend euro kwijt aan notariskosten,’ aldus minister Verhagen. ‘Door het oprichten van een BV makkelijker en goedkoper te maken geef dit kabinet ondernemers de ruimte om te ondernemen.’

Wetswijziging
De ministeries van Veiligheid en Justitie (V&J) en EL&I bereiden een wetswijziging voor om de verplichte notariële akte af te schaffen. Het streven is om dit voorstel komend jaar naar de Tweede Kamer te sturen.

Privévermogen
Een BV heeft voordelen ten opzichte van bijvoorbeeld een eenmanszaak. Zo kan een ondernemer met een BV zijn privévermogen beter afschermen van zijn bedrijf. De afschaffing van de verplichting van de notariële akte geldt niet voor een klein aantal ondernemers die een BV met afwijkende statuten wil oprichten.

Eerste Kamer
Naast een notariële akte moeten ondernemers nu ook nog achttienduizend euro startkapitaal storten voordat hun BV een feit is. Ook deze verplichting wordt afgeschaft. Een wetsvoorstel daartoe is in behandeling bij de Eerste Kamer. Door de beide maatregelen dalen de administratieve kosten van het oprichten van een BV met 90 procent.

[Bron: rijksoverheid]