Ondernemerschap BTW niet zomaar terugnemen

Heeft de fiscus op basis van de op dat moment beschikbare informatie bepaald dat u ondernemer bent voor de BTW, dan kunnen ze dat niet zomaar terugnemen. Dit geldt zeker als het buiten uw wil om niet is gelukt om de BTW-activiteiten te verrichten. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank in Haarlem.

U bent ondernemer voor de BTW als u een bedrijf zelfstandig uitoefent. De Belastingdienst beoordeelt dat op basis van de gegevens die op dat moment beschikbaar zijn. In deze zaak ging het om een vrouw die zich bezig hield met de verhuur van stacaravans. De inspecteur merkte de vrouw aan als ondernemer voor de BTW. Uiteindelijk vond de verhuur niet plaats, omdat een andere verhuurder de mogelijkheid kreeg om kavels te verhuren en daarbij geen concurrentie wilde. Na een boekenonderzoek kwam de inspecteur terug op het afgegeven ondernemerschap, omdat haar man alle activiteiten had uitgevoerd voor de verhuur, de aan- en verkoop van percelen grond en de aankoop van een stacaravan. De inspecteur legde dan ook een naheffingsaanslag BTW op aan de vrouw. Tegen deze naheffingsaanslag ging de vrouw in bezwaar en beroep.

Omstandigheden buiten de wil om
De rechtbank bepaalde echter dat de vrouw aannemelijk maakte dat ze had geïnvesteerd in de percelen grond met als doel om dit te gaan verhuren. Uiteindelijk ging het verhuren door omstandigheden buiten haar wil om niet door en zijn de percelen weer terugverkocht.  Dit was geen gegronde reden om het ondernemerschap met terugwerkende kracht in te trekken. De vrouw investeerde immers met het doel om in de toekomst economische activiteiten te verrichten. Daarnaast stond op eerdere facturen al de naam van de man en die accepteerde de fiscus zonder problemen. Ze mocht er dan ook op vertrouwen dat de fiscus haar als ondernemer aanmerkte voor de verrichte activiteiten. De rechtbank in Haarlem gaf haar dan ook gelijk.

[Bron: www.rendement.nl]