Grote gevolgen opname geld pensioen-bv

Neemt u geld op van uw pensioen-bv, dan kan de fiscus dit aanmerken als de afkoop van uw pensioen. De Belastingdienst zal dan uw volledige pensioen belasten tegen het progressieve tarief in de inkomstenbelasting. Dit blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch.

In deze zaak ging het om een in België woonachtige directeur-grootaandeelhouder (dga), die in Nederland pensioen in eigen beheer had opgebouwd in een pensioen-bv. Ultimo 2004 was de pensioenverplichting op de balans van deze bv € 715.024. Tegenover deze verplichting stonden vorderingen op de holding-bv ter grootte van € 555.874 en een banksaldo van € 318.262. In december 2004 nam de dga een bedrag van € 311.000 op van de bankrekening van de pensioen-bv. Deze opname legde de dga pas vast in een leningovereenkomst van 27 januari 2005. De inspecteur rekende op basis van deze opname het pensioen tot het loon van de dga, omdat volgens hem sprake was van een afkoop. De dga vond dat het hier ging om een lening en dat er dus geen sprake was van een afkoop van pensioen. De rechters mochten zich hier uiteindelijk over uitspreken.

Gedeeltelijke afkoop pensioen
In ons bericht ‘Opname tegoed pensioen-bv kan duur uitvallen’ kon u de uitspraak van de rechtbank lezen. Het gerechtshof ging mee met de uitspraak van de rechtbank. Volgens het hof had de dga niet echt het voornemen om een leningovereenkomst op te stellen. De dga had doelbewust geprobeerd om een bedrag door te sluizen naar een nieuwe Belgische bankrekening van de pensioen-bv. De dga nam direct daarna dit bedrag op van deze rekening. Daarnaast was de vordering van de holding-bv niet meer volwaardig. De pensioen-bv kon dus niet meer aan haar pensioenverplichtingen voldoen. Gevolg van deze gedeeltelijke afkoop was dan ook dat de inspecteur terecht de gehele pensioenaanspraak als loon uit vroegere dienstbetrekking aanmerkte. De inspecteur kreeg dus gelijk. U moet dus opletten bij het opnemen van geld uit uw pensioen-bv. Ook bij een gedeeltelijk afkoop moet u namelijk afrekenen over de gehele pensioenaanspraak.
Hof ’s-Hertogenbosch, 18 februari 2011, LJN: BQ3646

[Bron: www.fiscaalrendement.nl]