Geld lenen voor uw woning van uw BV? Let op vanaf 1 januari gelden er nieuwe regels

Aanpassing eigenwoningregeling

Met ingang van 1 januari 2013 is de eigenwoningregeling aangepast. De belangrijkste wijziging is dat schulden die zijn aangegaan na 1 januari 2013  enkel nog kwalificeren als eigenwoningschuld, indien de schuld gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogte 360 maanden volledig wordt afgelost. Indien niet is voldaan aan deze (en de overige) voorwaarden, kwalificeert de schuld niet als eigenwoningschuld en is de hypotheekrente niet aftrekbaar.

Belastindienst controleert status schulden als eigenwoningschuld

De Belastingdienst controleert de status van schulden als eigenwoningschuld op basis van de gegevens die via renseignering worden verkregen van diverse administratieplichtigen (zoals banken). Als gevolg van voornoemde wijzigingen in de eigenwoningregeling wordt de renseigneringsverplichting uitgebreid.

Gegevens voor bepaling eigenwoningschuld

Met ingang van 1 januari 2013 dienen DGA’s op grond van de gewijzigde renseigneringsverplichting de volgende gegevens te verstrekken ter bepaling van de eigenwoningschuld door de Belastingdienst:

  • De waarde in het economische verkeer van de schuld aan het einde van het kalenderjaar
  • De rente die in het kalenderjaar is betaald;
  • De datum van het aangaan van de schuld;
  • Het startbedrag van de schuld;
  • De maandelijkse rentevoet aan het einde van het kalenderjaar;
  • De resterende maximale looptijd in maanden aan het einde van het kalenderjaar.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 035-700 97 01 of info@wildegroep.nl