Geen toekomst voor payrolling?

Een opvallende uitspraak van de kantonrechter in Almelo waarin de rechter had geoordeeld dat de relatie tussen een payrollbedrijf en een uitgeleende medewerker niet als arbeidsovereenkomst gekwalificeerd kon worden. Indien deze uitspraak van de kantonrechter Almelo de vaste lijn in de rechtspraak gaat worden, zal dit mogelijk grote gevolgen voor de toekomst van payrolling kunnen hebben.

De kantonrechter in Almelo heeft op 13 mei 2013 opnieuw van zich laten horen door in een kort geding procedure een uitspraak te doen in gelijke zin als de uitspraak van 9 april 2013.

De kantonrechter oordeelde dat, ook al was de papieren arbeidsovereenkomst gesloten tussen de werknemer en de payrollonderneming (Stafflease B.V.), feitelijk sprake was van een arbeidsovereenkomst tussen MCM Innovation. Belangrijke omstandigheden die daarbij volgens de kantonrechter een rol speelden, waren dat de werknemer instructies had ontvangen van MCM Innovation, in bedrijfskleding van MCM Innovation werkzaamheden had verricht en dat de werknemer naar eigen zeggen nooit iemand van Stafflease had gesproken of gezien. De kantonrechter wees vervolgens de loonvordering van de werknemer, die daarvoor zowel de payrollonderneming als de feitelijke werkgever MCM Innovation had aangesproken, (voorlopig) toe.

Ook nu kan worden geconcludeerd dat de payrollconstructie waar payrollbedrijven geen enkele inhoudelijke bemoeienis hebben met de door haar ingezette medewerkers, niet (meer) lijkt te zijn toegestaan. Om definitieve conclusies te kunnen trekken, is het nu wachten op uitspraken van andere kantonrechters dan die in Almelo.

Meer weten over de mogelijke gevolgen voor uw bedrijf? Neem dan contact op.