Kostenaftrek voor werkruimte in huurwoning

Nogal wat mkb-ondernemers maken voor hun bedrijf gebruik van een werkruimte thuis. Bijvoorbeeld om goederen op te slaan of de administratie bij te houden. Betreft het een huurwoning, dan kan een IB-ondernemer hiervoor onder voorwaarden kosten in aftrek brengen van zijn winst. Dit is onlangs door de Hoge Raad in een arrest bepaald. Voorwaarden Er Lees meer overKostenaftrek voor werkruimte in huurwoning[…]

Geen rentevergoeding in 2012 over belastingteruggave

Veel werknemers en DGA’s sparen via de belastingdienst, dit doen ze door, bewust, geen teruggave  aan te vragen. De rente die de fiscus vergoed is vaak hoger dan die van de bank. Als u namelijk een voorlopige aanslag aanvraagt bij de Belastingdienst en u krijgt geld terug, bijvoorbeeld door de aftrek van de hypotheekrente, krijgt Lees meer overGeen rentevergoeding in 2012 over belastingteruggave[…]

Regels voor de stamrechtvrijstelling bij ontslagvergoedingen

Er is in de praktijk verwarring over de ontslaguitkering aan oudere werknemers. Past de Belastingdienst de stamrechtvrijstelling onjuist toe? Als de Belastingdienst de handreiking van 7 december 2010 strikt volgt en toepast, kunnen zich in de praktijk problemen voordoen. In deze handreiking geeft de Belastingdienst aan voor welk gedeelte van de ontslagvergoeding de weg naar Lees meer overRegels voor de stamrechtvrijstelling bij ontslagvergoedingen[…]

Hoge Raad: Belastingdienst moet rentenadeel bij teruggave aanslag vergoeden

De Hoge Raad heeft op 30 september beslist dat de inspecteur bij keuze voor ambtshalve vermindering de heffingsrente moet vergoeden die de belastingplichtige daardoor mist. Indien een betaalde aanslag te hoog blijkt te zijn kan de inspecteur kiezen tussen een nieuwe lagere aanslag opleggen en ‘ambtshalve’ verminderen van de aanslag. Voor het uiteindelijk te betalen Lees meer overHoge Raad: Belastingdienst moet rentenadeel bij teruggave aanslag vergoeden[…]

Nieuw besluit kosten- en schadevergoeding Belastingdienst gepubliceerd

Er is een nieuw besluit gepubliceerd waarmee uitbreiding wordt gegeven aan de bevoegdheid van de Belastingdienst om verzoeken om kostenvergoeding en schadevergoeding zelfstandig af te handelen. De bevoegdheid van de Belastingdienst inzake de zelfstandige afhandeling van verzoeken om kostenvergoeding en schadevergoeding is verruimd. Indien het verzoek het bedrag van € 10.000 (dit was € 5.000) Lees meer overNieuw besluit kosten- en schadevergoeding Belastingdienst gepubliceerd[…]