Eindejaarscorrecties in laatste BTW-aangifte

Gaat u de BTW-aangifte over december 2014 binnenkort invullen? Let dan op de indiendatum: deze aangifte moet namelijk uiterlijk 31 januari 2015 bij de Belastingdienst binnen zijn. Bij het invullen van deze laatste aangifte van het jaar moet u extra aandacht besteden aan enkele eindejaarscorrecties. De laatste BTW-aangifte kunt u zien als een eindafrekening over Lees meer overEindejaarscorrecties in laatste BTW-aangifte[…]

Fiscus kan uitgaven B.V. niet lukraak als onzakelijk aanmerken

De uitgaven van een bv worden geacht zakelijk te zijn tenzij de Belastingdienst het tegendeel aannemelijk maakt. De inspecteur kan proberen de bewijslast om te keren, maar dit zal hem niet snel lukken als de administratie van de bv geen ernstige tekortkomingen bevat. In een zaak voor Hof Arnhem-Leeuwarden wilde de fiscus onder meer een Lees meer overFiscus kan uitgaven B.V. niet lukraak als onzakelijk aanmerken[…]