Willekeurige afschrijving mogelijk voor investeringen vanaf 1 juli 2013

Afgelopen vrijdag verscheen op de website van de Rijksoverheid een bericht waaruit volgt dat de ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Weekers en minister Kamp, dat ondernemers van 1 juli 2013 tot het eind van dit jaar direct de helft van nieuwe bedrijfsinvesteringen mogen afschrijven. Dit geldt zowel voor IB-ondernemers als voor vpb-plichtige lichamen. De voorwaarde is dat de investering vóór 1 januari 2016 in gebruik wordt genomen.

Op vrijdag 1 maart 2013 werd door de minister van Financiën voorgesteld om willekeurige afschrijving op investeringen in 2013 mogelijk te maken. Op 15 april 2013 zijn antwoorden op Kamervragen over het sociaal akkoord gepubliceerd. Hieruit kon worden afgeleid dat deze maatregel voorlopig was ingetrokken. De willekeurige afschrijving wordt nu dus toch (voor een beperkte periode) ingevoerd.