Wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht’

Op 12 juni heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht’, ofwel de flex-b.v., aangenomen. De ingangsdatum is vastgesteld op 1 oktober 2012.

Meer flexibiliteit
De flexibiliteit met betrekking tot oprichting van de bv en inrichting van de statuten is toegenomen.

Het oprichten van een bv wordt eenvoudiger en goedkoper, omdat de minimum kapitaaleis van € 18.000 vervalt. Worden de aandelen in geld volgestort, dan is een bankverklaring niet meer nodig. En bij de inbreng anders dan in geld vervalt de accountantsverklaring. Wel moeten de (toekomstige) aandeelhouders nog steeds een inbreng-beschrijving opstellen. En voor het opstellen en wijzigen van de statuten en dergelijke blijft een notaris nodig.