Werkkostenregeling

Via de werkkostenregeling (WKR) kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven.

U mag dus ook zaken vergoeden waar een werknemer privé voordeel van kan hebben.

Vrije ruimte werkkostenregeling

U mag onbelast een vergoeding geven zolang het totale bedrag maar onder 1,2% blijft van de loonsom van al uw medewerkers samen. Dit is de vrije ruimte.
Komt het bedrag van de vergoedingen boven die grens? Dan moet u over dat extra bedrag 80% belasting betalen. Er gelden geen voorwaarden voor de bestedingen binnen de vrije ruimte.

December is dus het moment om zelf of uw (samen) met uw medewerkers gebruik te maken van deze regeling!