Waar moet een goede rittenregistratie aan voldoen?

Heeft u een verklaring geen privégebruik auto? Veel van deze verklaringhouders niet weten hoe ze een goede rittenregistratie moeten opmaken.

Wanneer U of uw werknemer de zakelijke auto niet voor privédoeleinden wil gebruiken, is er de mogelijkheid om bij de Belastingdienst een Verklaring geen privégebruik auto aan te vragen.

Met deze verklaring moet de werknemer bewijzen dat er op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé is
gereden. De meest gebruikte manier om dit bewijs te leveren is het bijhouden van een rittenregistratie. Hier vindt u een voorbeeld voor de rittenregistratie. VOORBEELD rittenadministratie