Toch geen nieuwe belasting voor oude auto’s

De Tweede Kamer schiet mensen te hulp die een oldtimer als hobby hebben en er maar weinig in rijden. De vrijstelling van motorrijtuigenbelasting moet voor die groep overeind blijven.

Dat stelt een ruime meerderheid van de Kamer dinsdag. SP-Kamerlid Farshad Bashir had daar een motie over ingediend. “Het kabinet wilde een belasting invoeren voor alle oldtimergebruikers, dus ook voor mensen die hobbymatig de oldtimer gebruiken. Mijn motie stelt voor om die mensen te ontzien”, zegt Bashir op BNR.

Als gevolg van de stemming moet het kabinet gaan nadenken over manieren waarop het dagelijks gebruik wordt ontmoedigd. En dat is precies wat Bashir wil. ” Mensen die er aan sleutelen en een keer een blokje om rijden, hoeven dan de wegenbelasting niet te betalen.”

De liefhebbers die gemiddeld niet meer dan een paar duizend kilometer per jaar afleggen, worden als het aan de Kamer ligt vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting.

Steeds meer oldtimers
De laatste jaren neemt het aantal oldtimers – auto’s en motoren ouder dan 25 jaar – snel toe. Steeds vaker gaat het om zeer vervuilende auto’s waarmee sommigen gewoon forenzen of in elk geval veel kilometers maken. Het Planbureau voor de Leefomgeving deed daar onlangs onderzoek naar.

Het kabinet wil de vervuiling door die oude auto’s via de motorrijtuigenbelastingen aanpakken, maar treft daarmee ook de liefhebber die op zondag een rondje over de dijk rijdt in een Austin-Healy cabriolet of in een lelijke eend.

Motie
De Kamer nam ook een motie aan van PVV-Kamerlid Roland van Vliet. Daarin wordt gesteld dat voorkomen moet worden dat “ontelbare bezitters van oude auto’s en motorfietsen gedwongen worden hun culturele erfgoed op te geven door gedwongen verkoop”.

Ook een andere motie van Van Vliet werd aangenomen. Die vraagt het kabinet om te bekijken of buitenlanders die in Nederland wonen of werken via een burgerservicenummer kunnen worden aangeslagen voor de motorrijtuigenbelasting. Dat moet een einde maken aan de situatie waarin 7 op de 10 arbeidsmigranten de motorrijtuigenbelasting makkelijk kunnen ontduiken omdat ze met een buitenlands kenteken rijden