Tip keer in december nog een bonus uit!

Een DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) kan zijn eigen jaarinkomen bepalen (met een fiscaal minimum). Het is hierbij slim om uit de 52% schaal te blijven.

Het kan echter verstandig zijn om in december een bonus uit te keren om de aftrekposten (hypotheek, lijfrente, banksparen (pensioen) arbeidsongeschiktheidsverzekering etc.) wel in de 52% te laten vallen, zo krijgt u een maximale teruggave. De 52% schaal start bij 66.422 inkomen.

Hoe berekent u uw maximale aftrek?

Voorbeeld:

–              Salaris 60.000 per jaar
–              Hypotheek 12000,- per jaar
–              Woz bijtelling 2000,-

In dit voorbeeld is de aftrekpost alleen de hypotheekrente, per saldo € 10.000,- ( € 12.000 -/ -2000,-)

Als de DGA niets doet ontvangt hij/zij 42% terug van die 10.000,- oftewel € 4.200

Als de DGA zichzelf een bonus geeft van € 16.422,- is het belastbaar inkomen  € 76.422,-. De teruggave is dan 52% oftewel € 5.200, € 1000,- (netto) meer, terwijl het belastbare inkomen binnen de 42% schaal blijft.

Mijn advies: bereken het ideale inkomen voor uzelf en als de liquiditeit het toelaat keer uzelf een bonus uit in de maand december.