Zelfstandigenaftrek wordt vast bedrag

De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2012 een vast bedrag van € 7.280,- dat niet zal worden geïndexeerd. Hiertoe is onder meer besloten om winstgevend ondernemerschap te bevorderen. De wijzigingen in de zelfstandigenaftrek De zelfstandigenaftrek wijzigt op 3 punten: 1. De zelfstandigenaftrek wordt één vast bedrag van € 7.280,-; 2. De zelfstandigenaftrek loopt niet langer af bij Lees meer overZelfstandigenaftrek wordt vast bedrag[…]

Zelfstandigen-, startersaftrek en MKB-winstvrijstelling

De belastingdienst maakt onderscheid tussen inkomsten uit loondienst, overige werkzaamheden en zelfstandig ondernemerschap. Als ondernemer wordt u fiscaal extra beloond middels extra belastingaftrek. U kunt gebruikmaken van MKB-winstvrijstelling van maar liefst 12% De MKB-winstvrijstelling is een aftrekpost op uw winst. In de MKB-winstvrijstelling is het urencriterium met ingang van 2010 vervallen zodat ook deeltijdondernemers er Lees meer overZelfstandigen-, startersaftrek en MKB-winstvrijstelling[…]