B.V. niet aansprakelijk voor VPB

De Belastingdienst mag een rechtspersoon niet aansprakelijk stellen voor de vennootschapsbelasting (VPB). Advocaat-generaal IJzerman geeft in zijn conclusie aan dat in de wet duidelijk is aangegeven dat het moet gaan om een natuurlijk persoon. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vernietigde eerder de aansprakelijkheidstelling  in een en zaak waarin een bv aansprakelijk werd gesteld voor een openstaande belastingschuld van een andere Lees meer overB.V. niet aansprakelijk voor VPB[…]

Fiscus wil alleen aangetekende overeenkomsten

Voor bepaalde fiscale voorovereenkomsten en intentieverklaringen eist de wet nog wel een registratie bij de Belastingdienst. Recent heeft de fiscus de werkwijze voor deze registratie aangepast. U moet de overeenkomsten nu namelijk aangetekend met een verplicht geleideformulier versturen. Ook voor de registratie van pandakten moet u rekening houden met een nieuwe procedure. Per 1 januari Lees meer overFiscus wil alleen aangetekende overeenkomsten[…]

Publicatietermijn voor de jaarrekening

De jaarrekening van de B.V. moet op grond van het jaarrekeningenrecht uiterlijk 13 maanden na afloop van het boekjaar openbaar worden gemaakt. Aangezien de meeste B.V.´s een boekjaar hebben dat gelijk loopt met het kalenderjaar, is 31 januari veelal de laatste dag om de jaarrekening vast te stellen en te publiceren. Publicatieregels In beginsel moet Lees meer overPublicatietermijn voor de jaarrekening[…]

Door BV betaalde huur aan DGA is zakelijk

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) die een pand verhuurt aan zijn BV moet daarvoor een zakelijke huur in rekening brengen. De betaalde huur is bij de BV aftrekbaar en de DGA moet de ontvangen huur als opbrengst verantwoorden in box 1 onder de terbeschikkingstellingsregeling. Een inspecteur van de Belastingdienst corrigeert de aangifte inkomstenbelasting van een DGA omdat Lees meer overDoor BV betaalde huur aan DGA is zakelijk[…]