B.V. niet aansprakelijk voor VPB

De Belastingdienst mag een rechtspersoon niet aansprakelijk stellen voor de vennootschapsbelasting (VPB). Advocaat-generaal IJzerman geeft in zijn conclusie aan dat in de wet duidelijk is aangegeven dat het moet gaan om een natuurlijk persoon. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vernietigde eerder de aansprakelijkheidstelling  in een en zaak waarin een bv aansprakelijk werd gesteld voor een openstaande belastingschuld van een andere Lees meer overB.V. niet aansprakelijk voor VPB[…]