Suppletieformulier verplicht per 1 april 2012

Heeft u over een bepaald tijdvak te veel of te weinig BTW betaald, dan kunt u dit corrigeren door middel van een BTW-suppletie. Vanaf 1 januari 2012 is het verplicht om suppletieaangifte te doen als u over de afgelopen vijf jaar te veel of te weinig BTW heeft aangegeven. U moet echter deze aangifte vanaf 1 april 2012 verplicht doen met het suppletieformulier.

[Bron: www.rendement.nl]