Stamrecht B.V. check 2014

Bestaande stamrecht BV’s  kunnen in 2014, zonder heffing van revisierente, ineens worden uitgekeerd.  De uitkering ineens wordt bij de belastingplichtige in box I in de heffing van de inkomstenbelasting betrokken. Als de aanspraak in 2014 ineens wordt uitgekeerd, wordt slechts 80% van de uitkering in de heffing betrokken.

Profiteer van mogelijkheid om in het jaar 2014 de aanspraak van het stamrecht geheel uit te laten keren en uw B.V. te liquideren (ophouden te bestaan). Volgens een wetsvoorstel (Prinsjesdag 2013) kan dit voordelig zijn. Wilde Belastingadvies adviseert en verzorgt het gehele traject voor u.

Mocht u meer informatie wensen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Arent Wilde van Wilde Belastingadvies telefoonnummer 035-700 97 01 of via info@wildegroep.nl