Per 1 januari 2014 zijn de percentages van de belastingrente fors verhoogd.

Deze bedragen vanaf 2014 4 procent voor de inkomstenbelasting en maar liefst 8,25 procent voor de vennootschapsbelasting. Het is daarom belangrijk dat u voorkomt dat u belastingrente moet betalen.

 

Belastingrente is een vergoeding voor gemiste rente. Als u geld tegoed heeft van de Belastingdienst, kan daar belastingrente over worden vergoed. En andersom: krijgt de Belastingdienst nog geld van u, dan kan daar onder voorwaarden ook belastingrente over worden berekend worden.

 

Periode waarover belastingrente wordt berekend

Pas vanaf zes maanden na afloop van het belastingjaar wordt belastingrente in rekening gebracht, aan u of aan uw BV. Moet u bijvoorbeeld over het jaar 2013 nog belasting (bij)betalen? Dan begint de teller van de belastingrente dus te lopen vanaf 1 juli 2014. Nog een voorbeeld: krijgt uw BV op 31 december 2014 de aanslag vennootschapsbelasting 2013 en moet uw BV belasting (bij)betalen, dan wordt over een half jaar + 6 weken (betalingstermijn) 8,25 procent belastingrente in rekening gebracht.

 

Zó voorkomt u belastingrente:

 

In de meeste gevallen kunt u op twee manieren voorkomen dat u of uw BV belastingrente moet betalen over het belastingjaar 2013:

1. Laat een verzoek of wijziging voorlopige aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting 2013 indienen vóór 1 mei 2014. De Belastingdienst legt vervolgens binnen een aantal maanden een voorlopige aanslag 2013 op. Na het indienen van de uiteindelijke aangifte 2013 hoeven u of uw BV alleen belastingrente te betalen over het bedrag aan inkomsten- of vennootschapsbelasting dat u of uw BV nog moet bijbetalen.

2. Laat uw aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting voor 1 april 2014 indienen. U of uw BV hoeven alleen maar belastingrente te betalen als de Belastingdienst afwijkt van de ingediende aangifte.

 

Voorbeeld:

Een voorbeeld laat het geschatte voordeel zien. Stel dat uw BV in 2013 € 100.000 winst heeft gemaakt. De aangifte vennootschapsbelasting wordt op 30 september 2014 ingediend. Op 16 januari 2015 wordt aan uw BV een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting opgelegd: de verschuldigde belasting is € 20.000. Uw BV moet belastingrente betalen over 1 juli 2014 tot 26 februari 2015, omdat op 26 februari 2015 de betalingstermijn van zes weken afloopt. Het te betalen bedrag aan belastingrente bedraagt ongeveer € 950.

U had ook op 30 april 2014 een verzoek voorlopige aanslag kunnen (laten) indienen, met een geschatte winst van € 100.000. In dat geval had uw BV een aantal maanden eerder de verschuldigde vennootschapsbelasting moeten voldoen. Dat kost uw BV een stukje rendement op dat vermogen, maar er dan was ook géén belastingrente in rekening gebracht. Tel uit uw winst!

 

Wilt u weten wat Wilde Belastingadvies voor u kan betekenen?

 

Neem dan contact op met Arent Wilde op 035-700 97 01 of info@wildegroep.nl