PENSIOEN IN EIGEN BEHEER VERDWIJNT

 

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel om pensioen in eigen beheer te beëindigen. De Eerste Kamer stemt 20 december 2016 over dit voorstel. Maar de plannen zijn zo ingrijpend dat we de belangrijkste voorgestelde veranderingen alvast voor u op een rijtje zetten. Bent u DGA en heeft u pensioen in eigen beheer? Dan is actie nodig!

Als DGA kunt u pensioen opbouwen bij uw eigen BV. Dit wordt  Pensioen in Eigen Beheer genoemd (PEB). Per 1 januari 2017 wil de staatssecretaris het PEB afschaffen. Het PEB kent namelijk een aantal nadelen. Zo is er een groot verschil tussen de fiscale en commerciële waarde. Daardoor zijn er onder meer beperkingen bij het uitkeren van dividend (kan worden gezien als afkoop en belast worden tegen rivisierente).

Als het wetsvoorstel op 20 december wordt aangenomen, kunt u vanaf 2017 geen pensioen meer opbouwen in eigen beheer. En als u nog PEB opbouwt moet je dat stopzetten. Dat moet gebeuren vóór 1 april 2017. Welke keuzes heeft u?

  • pensioen afkopen
  • pensioen omzetten in een oudedagsverplichting

Pensioen afkopen
Eén van de mogelijkheden is het afkopen van uw pensioen. Als DGA krijg je korting op het reguliere belasting tarief van 52%. De korting bedraagt 34,5% in 2017, 25% in 2018 en 19,5% in 2019. Afkopen kan dus heel voordelig zijn, maar heeft u voldoende liquiditeiten in uw BV?

Uw pensioen omzetten in een oudedagsverplichting bij je B.V.
Naast pensioen afkopen kun je ervoor kiezen om pensioen om te zetten in een oudedagsverplichting bij je BV. Dit komt feitelijk neer op een gewone ‘spaarpot’. De huidige waarde van je pensioen wordt omgezet én neemt jaarlijks toe met de rente op uw spaarrekening. Vanaf je pensioengerechtigde leeftijd wordt de waarde van je ‘spaarpot’ in 20 jaar uitgekeerd. Het mag ook 5 jaar voor de AOW-datum ingaan, maar dan loopt de uitkering 25 jaar.

U kunt er ook voor kiezen om niets te doen. Bestaande pensioenrechten mag u behouden en deze uitkeringen worden belast de pensioengerechtigde leeftijd. Houd er rekening mee dat u na 1 april 2017 geen nieuwe pensioenrechten meer mag opbouwen in eigen beheer. Zet dit dus tijdig stop!

Wilde belastingadvies kan u helpen!
Pensioen is en blijft een moeilijk onderwerp. De nieuwe maatregelen maken het er niet eenvoudiger op. Wilde belastingadvies kan u adviseren welke oplossing het beste bij u past. Wacht hier niet te lang mee, want de overgangsregeling is beperkt geldig.