Lenen van de BV wordt beperkt tot €500.000,-

In het belastingplan 2019 is aangekondigd dat de mogelijkheid om te lenen van de BV wordt beperkt. Als de totale som van schulden meer dan € 500.000 bedraagt, wordt dat meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking genomen (Box II). Er komt een overgangsregeling voor eigenwoningschulden. De maatregel gaat in per 2022. Directeur-grootaandeelhouders doen er goed aan om hier nu al rekening mee te houden als zij willen gaan lenen of leningen hebben lopen bij hun BV.

Voor vragen of bijvoorbeeld een leningsovereenkomst kunt u, gratis, contact met ons opnemen.