Kerstpakket 2013

Ook dit jaar zullen weer veel werkgevers een kerstpakket gaan schenken aan hun medewerkers. Vanaf 2011 hebben de werkgevers de keuze tussen de “oude regeling” voor vergoedingen / verstrekkingen en de nieuwe werkkostenregeling. De behandeling van het kerstpakket onder beide regelingen wordt hieronder uiteen gezet.
“Oude” regeling voor vergoedingen / verstrekkingen
In 2013 kan een werkgever een kerstpakket met een waarde van € 70 per persoon fiscaal vriendelijk verstrekken. Dit bedrag is inclusief BTW. Het kerstgeschenk mag dan geen contant geld zijn. Wel toegestaan zijn een kerstpakket, cadeaubon, etc. De werkgever is over een dergelijke verstrekking in het jaar 2011 wel 20% belasting (eindheffing) verschuldigd aan de belastingdienst.

Indien de waarde van het kerstpakket meer dan de genoemde € 70 is, kan eventueel ook nog gebruik gemaakt worden van de vrijstelling voor kleine verstrekkingen. Op grond van deze regeling mag een werkgever maximaal 2 maal per jaar een geschenk geven met een waarde van maximaal € 136 per geschenk. Op deze geschenken is dan een eindheffing tegen het gebruteerde tabeltarief van toepassing.
Hierdoor kunnen de kosten voor de werkgever oplopen tot circa 108,3% als het jaarloon van de werknemer € 56.492 of meer bedraagt.

Contant geld en kerstpakketten / geschenken met een waarde van meer dan € 136, zijn volledig belast volgens de normale fiscale regels. Hierdoor kunnen de totale kosten voor de werkgever oplopen tot zo’n 275% van de waarde (bijvoorbeeld € 200 contact kost de werkgever dan al gauw € 500). Deze kosten zijn nog wel afhankelijk van de individuele situatie van de werkgever en werknemer.

Denk als werkgever eens over een kerstpakket waar uw werknemer echt iets aan heeft. Niet de standaard doos met etenswaren en een gourmetset, maar een leuke cadeaubon waarvoor de werknemer zelf naar wens iets kan uitzoeken.

Kunt u met de fiscale vrijstellingen uw werknemers niet voldoende belonen voor hun inzet in het afgelopen jaar, maar vindt u de hierboven genoemde alternatieven toch te kostbaar? Denk dan eens aan bijvoorbeeld een etentje of feestavond met alle werknemers! Voor dergelijke personeelsactiviteiten geldt een ruimere vrijstelling en levert wellicht ook nog wel extra rendement voor u op (binding met het thuisfront, collegialiteit, teambuilding).

Kerstgeschenk/kerstpakket voor niet werknemers zoals bijvoorbeeld uitzendkrachten.
U mag de verschuldigde inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen voor uw rekening nemen voor geschenken aan uw zakelijke relaties / uitzendkrachten die u ook aan uw werknemers geeft. Dat kunt u doen door daarover eindheffing af te dragen. Uw relaties hoeven over de geschenken dan verder geen belasting meer te betalen.

U past bij deze geschenken aan zakelijke relaties een tarief toe van 45% als de waarde van het geschenk of de verstrekking niet meer is dan € 136. Als de waarde meer is dan € 136, past u over de gehele waarde een tarief toe van 75%. De waarde in het economische verkeer van deze geschenken mag per persoon maximaal € 272 per jaar zijn.
Werkkostenregeling
Vanaf 2011 is de nieuwe werkkostenregeling ingevoerd. Voor de jaren 2011 t/m 2014 heeft u nog de keuze om de oude regeling toe te passen. Vanaf 2015 moet u verplicht de nieuwe werkkostenregeling toepassen.
Onder deze werkkostenregeling heeft u een budget van 1,4% van uw fiscale loonsom om onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan uw medewerkers te geven. Hieronder valt ook het kerstpakket of de boterletter met sinterklaas. Is de totale som aan vergoedingen en verstrekkingen hoger dan deze vrije ruimte, dan betaald u over het meerdere een eindheffing van 80%.

Mocht u meer informatie wensen, neem dan, vrijblijvend, contact met ons op.

U kunt ons tijdens kantooruren bereiken op 035-700 97 01 of stuur een e-mail naar info@wildegroep.nl