Kabinet hoopt dat ondernemer € 5 mrd uit eigen bv haalt

Hiervoor verlaagt het kabinet tijdelijk het belastingtarief voor deze groep.

Cruciale bouwsteen van het begrotingsakkoord

Van dat dividend vloeit € 1 mrd in de schatkist. De resterende € 3,6 mrd kan voor een forse bestedingsimpuls zorgen.

Het tarief in box 2 gaat tijdelijk met drie punten omlaag naar 22%. In 2007 is dat ook al eenmalig gedaan. Op basis van de ervaringen toen durft Financiën het bedrag van € 1 mrd in te boeken, volgens minister Jeroen Dijsselbloem gesteund door het Centraal Planbureau. Deze inkomsten vormen een cruciale bouwsteen van het begrotingsakkoord afgelopen vrijdag van de coalitiepartijen plus D66, ChristenUnie en SGP.

Investeringslust nog steeds gering

Onder fiscalisten lopen de meningen over de schatting sterk uiteen, van een geloofwaardige impuls tot grote scepsis. Een van de vragen is of er voldoende vermogen liquide is. Volgens schattingen zit er rond € 140 mrd aan vermogen in bv’s, maar dat zit voor een deel vast in gebouwen en machines.

Fiscalisten stellen ook dat ondernemers als gevolg van de crisis moeilijker aan geld komen om te investeren dan zes jaar geleden. Daardoor zouden ze niet zo gauw dividend aan zichzelf uitkeren. Uit veel onderzoeken blijkt echter dat de investeringslust nog steeds gering is.

Loon omhoog, korting omlaag

Tegenover het eenmalige voordeeltje voor directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) staat een structurele lastenverzwaring vanaf 2015. Vanaf dat jaar moeten veel dga’s zichzelf een hoger salaris geven, wat de schatkist € 150 mln extra loonheffing oplevert.

Nu moet een dga zichzelf minimaal € 43.000 salaris uitkeren, en nog meer als het zogeheten gebruikelijk loon (wat iemand in loondienst zou krijgen voor dat werk) hoger is. In dat laatste geval geldt nu nog wel een korting van 30%, maar die korting gaat omlaag. En dus gaat het loon omhoog.

Structurele verlaging

De commissie-Van Dijkhuizen adviseerde dit al in haar eindrapport voor een ‘activerender belastingstelsel’ in juli. Die becijferde dat het terugbrengen van de korting € 1 mrd kan opleveren, maar dan moet de korting wel fors omlaag naar 10%. Het kabinet gaat met de € 150 mln veel minder ver, wat duidt op een vermindering van de korting met enkele punten.

De verlaging van het tarief in box 2 van 25% naar 22% is overigens ook een idee van deze commissie. Van Dijkhuizen adviseerde dat structureel te doen. De tijdelijke verlaging voor een jaar lijkt daarom niet geheel toevallig. Begin volgend jaar komt het kabinet met een reactie op de commissie.

Belasten

Van Dijkhuizen stelde overigens ook voor om het vermogen in de bv forfaitair te gaan belasten tegen een tarief van enkele procenten. Die belasting levert de schatkist elk jaar € 200 mln op, aldus de commissie.

 

Bron: FD 14-10-2013