Innovatiebox wijzigt waarschijnlijk met ingang van 2017

Door het onlangs gesloten G20-akkoord, waarin belastingontwijking wordt aangepakt, zal naar verwachting vanaf 2017 ook de innovatiebox veranderen. In tegenstelling tot grote bedrijven en multinationals blijft de innovatiebox wel voor MKB-ondernemingen toegankelijk.
Staatssecretaris van Financiën Erik Wiebes heeft aangekondigd dat de Nederlandse innovatiebox per 1 januari 2017 zal worden aangepast. Dit betekent dat vanaf 2017 bedrijven alleen nog kunnen genieten van de innovatieboxvoordelen als zij over een IP waarvoor een patent (of vergelijkbaar recht, waaronder ook kwekersrechten) is afgegeven of over zelfontwikkelde software met copyright beschikken. Zo meldt PNO.

Het ziet ernaar uit dat er vanaf januari 2017 een overgangsregeling komt. Door de staatssecretaris is toegezegd dat bestaande innovatieboxtrajecten tot 30 juni 2021 onder de overgangsregeling vallen.

Overgangsregeling
Voor bedrijven die nog geen gebruikmaken van de voordelen uit de innovatiebox geldt geen overgangsregeling. Dat betekent dat als zij na 1 januari 2017 voor de fiscale regeling in aanmerking willen komen, zij moeten beschikken over een IP waarover patent (of vergelijkbaar recht) is afgegeven of moeten beschikken over kwekersrechten. En ook voor software geldt dat deze moet zijn voorzien van een copyright. Ook hier is een uitzondering gemaakt voor het MKB. Voor hen is de WBSO-verklaring immers nog steeds een toegangsticket tot de innovatiebox. Heeft een MKB-onderneming geen WBSO-verklaring , dan gelden dezelfde regels als bij grotere ondernemingen en volstaat alleen het patent en copyrighted software.

Bron: PNO