Innovatiebox aanpassen naar Brits voorbeeld

De innovatiebox is voor buitenlandse bedrijven een van de aantrekkelijke aspecten van de Nederlandse kenniseconomie. Het is een belangrijk middel voor Nederland om hoogwaardige werkgelegenheid aan te trekken. Het potentieel ervan kan echter beter worden benut.

Innovatiebox: winstbelastingstarief van 5% voor winsten behaald met technische innovatie

Het doel van de innovatiebox is het stimuleren van technische innovatie; de drijvende kracht achter de economische ontwikkeling en de groei van de arbeidsproductiviteit. De innovatiebox biedt bedrijven een aantrekkelijk winstbelastingstarief van 5% voor winsten behaald met technische innovatie. Dit lage tarief is een belangrijke overweging voor internationaal opererende bedrijven bij de beslissing om hun R&D in Nederland te plaatsen.

Octrooi verplicht bij toepassen innovatiebox

De belastingwetgeving eist dat een octrooi moet zijn verleend aan degene die de innovatiebox wil toepassen. Dit past niet bij de veelvoud van commerci√ęle verschijningsvormen en samenwerkingsverbanden waarin innovatie plaatsvindt. In bijvoorbeeld de farma- en hightechsector is het gebruikelijk dat de ene entiteit een octrooi ontwikkelt en aanvraagt en een andere entiteit dit octrooi aankoopt en doorontwikkelt. De doorontwikkelaar draagt zodoende fundamenteel bij aan het innovatieproces.

In de huidige situatie kunnen bedrijven voor de doorontwikkeling van een octrooi een verklaring van Agentschap NL krijgen om alsnog toegang te krijgen tot de innovatiebox. Deze omslachtige procedure is voor innovatieve ondernemingen niet alleen tijdrovend en kostbaar, maar vooral ook onzeker.

Britse Patent Box en Nederlandse Innovatiebox

De wet vraagt op dit punt om een aanpassing. Neem een voorbeeld aan het Verenigd Koninkrijk, dat dit jaar een Patent Box heeft ingevoerd, vergelijkbaar met de Nederlandse innovatiebox. Alleen hebben de Engelsen ingezien dat niet alleen degene aan wie het octrooi wordt verleend een belangrijke bijdrage levert aan het innovatieproces. Zonder daarvoor een administratieve procedure te moeten doorlopen, biedt de Engelse wetgeving bij voorbaat fiscale zekerheid bij actief beheer en doorontwikkeling van verworven of elders in het concern aanwezige octrooien. Nederland kan door middel van een dergelijke aanpassing in de regels zijn positie als vestigingsland voor ontwikkelingsactiviteiten sterk verbeteren.

Wilt u meer weten over de innovatiebox? Neem dan contact op.

Bron FD 23 mei 2013