Forfaitaire regeling voor de Innovatiebox


Op de valreep van 2012 publiceert staatssecretaris van Financiën Weekers een forfaitaire regeling voor de Innovatiebox. Bedrijven die, aan de hand van een patent, kwekersrecht of S&O-verklaring, kunnen aantonen innovatief te zijn mogen 25% van hun winst in de Innovatiebox onderbrengen. In deze box geldt een belastingtarief van 5% (in plaats van 20 of 25%).

Van de winst die tot nu toe via de Innovatiebox kon worden belast moet een ondernemer kunnen aantonen dat deze voortvloeit uit innovatieactiviteiten. Dit is doorgaans een complexe analyse, waarvoor kennis van zowel het innovatieproces als fiscale kennis noodzakelijk zijn. De staatssecretaris beoogt met de invoering van het MKB-forfait de deelnamedrempel aan de Innovatiebox voor het ‘kleinere’ innovatieve bedrijfsleven te verlagen.

Hoe werkt het forfait?
Met de nieuwe regeling wordt de winst uit uw innovatie in feite bepaald als een vast bedrag (forfait), namelijk op 25% van de fiscale winst, met een maximum van € 25.000. Over deze innovatiewinst wordt vervolgens het lage Innovatieboxtarief berekend.  Maar let op: het forfait heeft alleen betrekking op het vaststellen van de innovatiewinst. U moet toch nog steeds (laten) vaststellen of u daadwerkelijk met S&O-activa winst genereert. Ook de voortbrengingskosten van die activiteiten moeten worden bijgehouden. Het blijft dus in de eerste plaats van belang dat u vaststelt of er sprake is van een S&O-activum.

Ook voor samenwerkingsverbanden
De forfaitaire regeling is vooral interessant voor bedrijven met beperktere winsten en voor bedrijven met relatief weinig speur- en ontwikkelingswerk. Maar, en dit is opvallend, ook samenwerkingsverbanden kunnen hiervan gebruik maken. Het forfait wordt dan naar rato van de winstgerechtigdheid in het samenwerkingsverband aan de achterliggende vennoten toegerekend.

In hetzelfde jaar kunnen het MKB-forfait en de hoofdregel niet naast elkaar bestaan. Wel kunt u ieder jaar de keuze maken of u het MKB-forfait toepast of de werkelijke innovatiewinst bepaald. U kunt vanaf het boekjaar dat aanvangt op of vanaf 1 januari 2013 om het MKB-forfait verzoeken. Wie in 2013 een verlies verwacht kan geen beroep doen op deze regeling.

Als u wilt toetsen of uw activiteiten mogelijk in aanmerking komen, kunt u contact opnemen met Arent Wilde van De Innovatrieboxspecialist. Ook indien uw innovatiewinst hoger is dan € 25.000, of als u al gebruik maakt van de Innovatiebox, kan een gesprek zinvol zijn. Arent Wilde kan voor uw bedrijf de meest gunstige Innovatiebox-strategie bepalen.

Website:        http://www.deinnovatieboxspecialist.nl/

 

Mail:               awilde@deinnovatieboxspecialist