Fiscus wil alleen aangetekende overeenkomsten

Voor bepaalde fiscale voorovereenkomsten en intentieverklaringen eist de wet nog wel een registratie bij de Belastingdienst. Recent heeft de fiscus de werkwijze voor deze registratie aangepast. U moet de overeenkomsten nu namelijk aangetekend met een verplicht geleideformulier versturen. Ook voor de registratie van pandakten moet u rekening houden met een nieuwe procedure.

Per 1 januari 2013 is de registratie van akten gewijzigd door de invoering van de Wet elektronische registratie notariële akten. Hierdoor hoeven niet alle akten meer langs de Belastingdienst, maar alleen die akten waarvoor een wettelijke registratie geldt..

Registreren voorovereenkomst of intentieverklaring

Het registreren bij de Belastingdienst van een voorovereenkomst of intentieverklaring is nog wel vereist bij een:

  • voornemen tot geruisloze omzetting van een onderneming in een bv;
  • voornemen tot terugkeer uit een bv;
  • voornemen tot ruisende inbreng in een bv;
  • voorgenomen bedrijfsfusie.

Vanaf 3 januari 2014 moet u deze documenten aangetekend aan de Belastingdienst Heerlen sturen. Daarbij moet u gebruikmaken van het ‘Geleideformulier voorovereenkomst of intentieverklaring’. U stuurt het geleideformulier samen met de originele documenten (zonder nietjes) naar Belastingdienst, postbus 13, 6400 AA Heerlen. De datum van verzending is dan de datum van registratie.

Registratie pandakte

Bent u een pandrecht met een andere partij overeengekomen, dan kunt u die akte ook registreren bij de Belastingdienst. Hierdoor voorkomt u dat er discussie ontstaat over het pandrecht. Vóór 1 januari 2014 kon u de onderhandse akten laten registreren bij het belastingkantoor. Dat is nu alleen nog maar mogelijk bij het belastingkantoor in Rotterdam. U stuurt de akte dan aangetekend naar het Registratieteam van de Belastingdienst Rotterdam (Postbus 50961, 3007 BC, Rotterdam).