Fiscale maatregelen bezuinigingspakket 2014

 
Vrijdag 1 maart 2013 heeft de minister van Financiën de Tweede Kamer een reactie op de jongste CPB-ramingen van het economische en budgettaire beeld gestuurd.

Uit deze reactie blijkt dat voor 2013 geen extra bezuinigingen of lastenverzwaringen nodig zijn. Voorgesteld is om versnelde afschrijving op investeringen in 2013 mogelijk te maken, waardoor in 2013 direct 50% van de investering kan worden afgeschreven in plaats van maximaal 20%, zie ook het volgende bericht op de website van de Rijksoverheid.
  

Verder blijkt uit de reactie dat voor 2014 zeker extra budgettaire maatregelen moeten worden getroffen. Ook kondigt de minister hierin de volgende fiscale maatregelen voor 2014 aan:
• Bevriezen belastingschijven en heffingskortingen, derhalve geen inflatiecorrectie
• Eenmalig continueren werkgeversheffing voor hoge inkomens
Hoewel er geen bezuinigende maatregelen nodig zijn voor 2013, dient in 2013 toch al te worden stil gestaan bij de werkgeversheffing 2014. De werkgeversheffing 2014 heeft immers betrekking op het loon dat in 2013 al is genoten.

De komende tijd wil het kabinet de economische situatie en de te volgen koers verder bespreken met de fracties in de Tweede Kamer en met de sociale partners. Dit kan leiden tot wijzigingen in de huidige plannen.