21 november 2012

Ziektekosten aftrekbaar?

Als u in 2012 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering, dan heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen de niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen, met uitzondering van brillen of contactlenzen en ooglaserbehandelingen. Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht. Met ingang van 2009 worden niet meer als ziektekosten aangemerkt alle premies voor uw ziektekostenverzekering alsmede begrafeniskosten. Ook de eigen bijdrage op grond van AWBZ en WMO is niet langer aftrekbaar.

Let op: Er geldt een inkomensafhankelijke drempel voor de aftrek van ziektekosten. Voor inkomens tot € 7.457 is de drempel € 125. Voor inkomens boven € 7.457,- is deze 1,65% van het verzamelinkomen. Voor inkomens boven € 39.618 bedraagt de drempel € 653 plus 5,75% over het meerdere boven € 39.618. Als uw kosten lager zijn dan de geldende drempel, dan is niets aftrekbaar.