30 oktober 2012

Subsidieregeling duurzame energieproductie (SDE+)

Bedrijven die duurzame energie produceren kunnen subsidie aanvragen bij de Subsidieregeling duurzame energieproductie (SDE+). Alleen de goedkoopste vormen van duurzame energie komen voor subsidie in aanmerking. SDE+ vervangt de oude subsidieregeling duurzame energieproductie (SDE).

Voorwaarden
Voor de verschillende vormen van duurzame energieproductie gelden verschillende voorwaarden.

Aanvragen
Aanvragen kunt u vanaf 1 juli 2011 indienen bij Agentschap NL.

Wat verandert er?
Er komt een opslag op de energierekening voor de stimulering van duurzame energie. Deze opslag bekostigt de nieuwe stimuleringsregeling voor duurzame energie SDE+.

Voor wie?
Alle ondernemingen

Wanneer?
De wetswijziging treedt in 2013 in werking.

Waarom?
Meer duidelijkheid over welk bedrag u betaalt voor de stimulering van duurzame energien 2013