30 oktober 2012

Minimumloon

Iedere werknemer tussen de 23 en 65 jaar oud moet ten minste het wettelijk minimumloon en vakantiebijslag krijgen. Dit geldt ook voor flexwerkers, zoals thuiswerkers of oproepkrachten, en buitenlandse werknemers. Ook als het gaat om buitenlandse werknemers die u inhuurt of via aan- of onderaanneming laat werken, bent u er verantwoordelijk voor dat zij minstens het minimumloon krijgen.

Minimumjeugdloon
Voor jongeren tussen de 15 en 23 jaar geldt het minimumjeugdloon. De hoogte hiervan hangt af van de leeftijd.

Aanpassing bedragen
De bedragen van het minimumloon worden ieder half jaar (op 1 januari en 1 juli) aangepast aan de gemiddelde ontwikkeling van de cao-lonen in Nederland.

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2011.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2011:

€ 1.435,20 per maand
€ 331,20 per week
€ 66,24 per dag