30 oktober 2012

De Holdingstructuur

Inbreng IB onderneming in een BV

Er zijn 2 mogelijkheden om uw onderneming in te brengen in een Besloten Vennootschap:

Inbreng met geruis
Voordelen:

  • (extra) Fiscale aftrek in de vorm van de stakingsvrijstelling
  • MKB winstvrijstelling
  • Stakingslijfrente bedingen

Nadelen:

  • Afrekenen over de stakingswinst, stille en fiscale reserves desinvesteringsbijtelling, goodwill oudedagsreserve voor zover deze de vrijstellingen overstijgen

Inbreng zonder geruis.
Oprichters dienen dezelfde verhouding te hebben van de omgezette onderneming.

Voordeel:

  • Geen afrekening in de Inkomsten Belasting.

Nadeel:

  • Geen (extra) afschrijf mogelijkheden

Inbreng IB onderneming in een holdingstructuur

Bij een holdingstructuur zijn kapitaal en risico van elkaar gescheiden. Bij een holdingstructuur bezit de holding de aandelen van de werkmaatschappij. De holding zelf brengt geen producten of diensten aan de man. Hierdoor wordt de juridische en economische eenheid verbroken. Zodra een holding meer dan 5% van de werkmaatschappij bezit, is er sprake van de deelnemersvrijstelling. De deelnemersvrijstelling voorkomt dat winsten dubbel belast worden. De werkmaatschappij kan dus haar winst onbelast uitkeren naar haar houdster, de holding.

Enkele schematische voorbeelden