30 oktober 2012

B.V. of Eenmanszaak?

Als (startende) ondernemer heeft u een aantal mogelijkheden:

 • U kiest voor een rechtspersoon (BV, NV, Stichting of vereniging)
 • geen rechtspersoon de zogenaamde IB-onderneming (Eenmanszaak, Maatschap, VOF, of CV)

Welke ondernemingsvorm het beste bij u past is afhankelijk van vele factoren. Zaken als aansprakelijkheidsrisico, de te verwachten omzet, wel of geen personeel, uitstraling, gewenst inkomen en de mogelijkheid tot pensioenopbouw dienen goed afgewogen te worden, alvorens een keuze te maken.

Wilde belastingadvies heeft door haar jarenlange ervaring veel kennis opgebouwd en helpt u bij het nemen van een weloverwogen besluit.

De IB onderneming kent onder andere de volgende voordelen:

 • Geen verplicht salaris
 • Geen kapitaalstorting nodig
 • Geen publicatieplicht
 • Extra aftrek mogelijkheden(zelfstandigen aftrek, MKB winst vrijstelling en de startersaftrek

De uiteindelijk winst is belast in de inkomstenbelasting.

De IB onderneming kent onder andere de volgende nadelen:

 • Hoofdelijke aansprakelijkheid
 • Geen scheiding tussen privé en zakelijkheid
 • Geen pensioenopbouw mogelijk
 • Lastige bedrijfsopvolging
 • Minder solide uitstraling

De Besloten Vennootschap kent de volgende voordelen:

 • Scheiding tussen privé en zakelijk
 • DGA salaris
 • Mogelijkheid tot pensioenopbouw, zowel extern als in eigen beheer
 • Betere uitstraling
 • Mogelijkheid risico en kapitaal te scheiden (de Holdingstructuur)

De Besloten Vennootschap kent onder andere de volgende nadelen:

 • Er dient een minimaal kapitaal van € 18.000,- te worden gestort (de kapitaaleis)
 • Inschrijving via de notaris
 • Jaarlijkse publicatieplicht

De uiteindelijke winst is belast tegen: Tarieftabel VPB (algemeen tarief)