Eindejaarstips!

Eindejaarstips 2014 voor de DGA:

• DIVIDEND: In het jaar 2014 is het tarief van de dividenduitkering eenmalig verlaagd naar 22% (in 2015: 25%).

• STAMRECHT: Fiscaal vriendelijk tarief voor afkoop van stamrechten tot en met 31 december 2014 (afkoop over slechts 80% van het bedrag).

• PENSIOEN: Overweeg om uw pensioen in eigen beheer stop te zetten. Dit wordt veroorzaakt door aanscherping regels omtrent uitkering van dividend en regels dekkingsgraad van pensioenen.

• HYPOTHEEK: Sinds het jaar 2013 dient een hypotheek bij de eigen BV bij de belastingdienst te worden geregistreerd bij de Belastingdienst.

• REKENING COURANT: Zorg dat leningen van en aan de eigen BV schriftelijk zijn vastgelegd en dat de voorwaarden zakelijk zijn.

 

Eindejaarstips 2014 voor bedrijven:

 

•WERKKOSTENREGELING: Vóór 1 januari 2015 dient de reglement van de werkkostenregeling op orde te zijn.

• VOORLOPIGE AANSLAG: De rente over nabetaling is 8%, het is aantrekkelijk voor vooruitbetaling bij voldoende cashflow.

 

Eindejaarstips 2014 voor particulieren:

 

• SCHENKEN: De vrijstelling schenkbelasting voor aankoop of verbouwing eigenwoning is alleen in het jaar 2014 verhoogd naar
€ 100.000.

• BOX 3: belastingaanslagen tellen niet als schuld voor box 3. Als u nog belastingaanslagen heeft ontvangen, betaal deze dan vóór 1 januari 2015.

• VERHUUR EIGENWONING: Tijdens een tijdelijke verhuur van uw (tweede) eigen woning is de hypotheekrente niet aftrekbaar. Als de huur eindigt, dan herleeft de aftrek van hypotheekrente weer (speciale maatregel). Deze regeling wordt afgeschaft per 31 december 2014, dus laat huurovereenkomsten niet langer lopen dan dit tijdstip.

• VOORUIT BETALEN HYPOTHEEKRENTE: Als u verwacht dat uw inkomen in 2015 lager is dan in 2014, dan kan het verstandig zijn om de hypotheekrente over de eerste 6 maanden van 2015 vooruit te betalen. Dit moet in overleg met uw bancaire instelling / hypotheekverstrekker.

• KLEINE HYPOTHEEK: Als u een kleine hypotheek op uw woning heeft (zeg vanaf € 35.000), dan kunt u overwegen om uw hypotheek vóór 1 januari 2015 af te lossen. Het voordeel is dat u dan vanaf 2015 geen huurwaardeforfait / eigenwoningforfait hoeft aan te geven (regeling kleine hypotheken).

• HYPOTHEEKRENTE LEEGSTAANDE WONING: Als uw woning sinds 2012 te koop staat, dan is de hypotheekrente nog drie jaar aftrekbaar, derhalve in 2012, 2013 en 2014. Deze maatregel is verlengd tot en met 1 januari 2015

 

Wilt u meer informatie over deze onderwerpen dan kunt u, vrijblijvend, een adviesgesprek inplannen via info@wildegroep.nl of bellen met 035-700 97 01