Eindejaarscorrecties in laatste BTW-aangifte

Gaat u de BTW-aangifte over december 2014 binnenkort invullen? Let dan op de indiendatum: deze aangifte moet namelijk uiterlijk 31 januari 2015 bij de Belastingdienst binnen zijn.

Bij het invullen van deze laatste aangifte van het jaar moet u extra aandacht besteden aan enkele eindejaarscorrecties.
De laatste BTW-aangifte kunt u zien als een eindafrekening over het afgelopen jaar. Zo moet u over het privégebruik van zakelijke goederen en diensten aan het einde van het jaar BTW betalen. Deze correctie bedraagt 21% over het werkelijk privégebruik. Voor het privégebruik van de auto van de zaak gelden speciale regels. In principe betaalt u de BTW over het werkelijke privégebruik, maar dat moet u wel kunnen aantonen met een sluitende rittenadministratie. Ontbreekt die, dan kunt u uitgaan van 2,7% van de catalogusprijs van de auto (inclusief BTW en BPM).

Let op de herzieningstermijn bij investeringsgoederen
Heeft u uitgaven gedaan voor personeelsvoorzieningen (zoals huisvesting, fitness, ontspanning of loon in natura), giften en relatiegeschenken van meer dan € 227 per begunstigde per jaar, dan is de BTW niet als voorbelasting aftrekbaar. U moet de eerder in aftrek gebrachte BTW in de laatste aangifte van het jaar corrigeren. Bij investeringsgoederen moet u ook rekening houden met de herzieningstermijn. Voor onroerende zaken is die negen jaar na het jaar van ingebruikname en voor roerende zaken vier jaar na het jaar van ingebruikname. Deze herziening moet u toepassen als de verhouding tussen BTW-belaste en BTW-vrijgestelde omzet in het jaar is gewijzigd. Is het verschil groter dan 10%, dan moet u de BTW corrigeren.
De uiterste inleverdatum is afhankelijk van uw aangiftetijdvak

Doet u per maand of per kwartaal aangifte, dan moet de aangifte op de laatste dag van de maand die volgt op het kwartaal of de maand waarover u aangifte doet bij de Belastingdienst binnen zijn. Voor de aangifte over december is dat dus 31 januari 2015. Bij een jaaraangifte voor de BTW moet u aangifte doen vóór 1 april van het eerstvolgende jaar. De uiterste inleverdatum van uw BTW-aangifte is dus afhankelijk van uw aangiftetijdvak. Om een boete te voorkomen moet deze aangifte op tijd binnen zijn. Let dus goed op deze termijn!