Duidelijkheid over fiscale gevolgen gedeeltelijk oversluiten eigenwoningschuld

In een brief van 4 maart 2013 aan de Tweede Kamer heeft Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst bevestigd dat ook bij het gedeeltelijk oversluiten van een leningdeel behorend tot een bestaande eigenwoningschuld (overgangsrecht), de nieuwe lening onder voorwaarden ook kwalificeert voor het overgangsrecht. Voor deze nieuwe lening geldt geen annuïtaire aflossingseis indien aan twee voorwaarden wordt voldaan:
•de nieuwe lening mag niet groter zijn dan de aflossing op de bestaande lening en
•de nieuwe lening wordt aangegaan uiterlijk in het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de aflossing plaatsvond.

Een en ander wordt nog uitgewerkt in een beleidsbesluit.
In de brief worden ook beleidsbesluiten aangekondigd waarin een aantal andere onduidelijkheden van de regeling voor de eigenwoningschuld wordt opgehelderd. In de eerste plaats wordt verduidelijkt dat de annuïtaire aflossingseis niet geldt voor bouwrente bij nieuwbouwwoningen. Ten tweede wordt bevestigd dat een KEW na verkoop van de woning zonder dat direct een nieuwe woning wordt gekocht, opnieuw als een KEW in box 1 kan worden aangemerkt indien deze uiterlijk in het kalenderjaar na verkoop wordt gekoppeld aan een eigenwoningschuld (EWS) die onder het overgangsrecht valt. Voorts wordt het overgangsrecht voor de KEW uitgebreid in verband met het overgangsrecht voor de EWS ten aanzien van onderhoud en verbetering van een woning in 2013 en terugkeer naar de eigen woning na tijdelijke verhuur.