DGA-salaris 2013

Het DGA-salaris voor 2013 bedraagt minimaal € 43.000. Er gelden nog een paar aandachtspunten voor het DGA-salaris 2013. Een overzicht:

1. Een lager DGA-salaris kan in overleg met de Belastingdienst worden vastgesteld, bijvoorbeeld als de B.V. het niet kan betalen.

2. De BV dient over het salaris loonbelasting af te dragen. De loonkosten zijn aftrekbaar voor de Vennootschapsbelasting

3. Als de DGA niet voor de B.V. werkt, hoeft er geen salaris te worden betaald.

4. Het DGA-salaris moet altijd hoger zijn dan de meest verdienende werknemer van de B.V.

5. Een hoger salaris verruimt de mogelijkheden voor pensioenopbouw en de levensloopregeling.

6. Pas op dat er geen rekening-courantvordering van de B.V. op de DGA ontstaat door een te laag salaris. Een curator zal bij een faillissement deze vordering gaan innen. Leg een rekening-courantvordering altijd schriftelijk vast.

7. Het salaris kan lager zijn doordat er ook een auto van de zaak ter beschikking wordt gesteld (en bijtelling van toepassing is).

8. Een incidenteel kalenderjaar met verlies is geen rechtvaardiging voor een lager DGA-salaris.

9. De Belastingdienst kan achteraf stellen dat het salaris van de DGA hoger moet zijn, overleg dit eens met een fiscaal jurist.

10. De DGA mag niet minder verdienen dan 70% van het bedrag dat gebruikelijk is voor een vergelijkbaar dienstverband.

11. Het fictieve salaris is van toepassing per B.V.

12. Als het gebruikelijke salaris minder bedraagt dan € 5.000 (bijvoorbeeld bij een onroerend goed of beleggings-B.V.), mag van salaris worden afgezien (nieuwe wet sinds 2010).

Mocht u meer informatie wensen over dit onderwerp, of hulp met het vaststellen van het DGA salaris, dan kunt u contact opnemen met Arent Wilde van Wilde Belastingadvies telefoonnummer 035-700 97 01 of via info@wildegroep.nl