Dga en gebruikelijk loon: wat als je jezelf even niet kan betalen?

De Belastingdienst verplicht ondernemers die in dienst zijn van hun eigen bv zichzelf een minimuminkomen van €44.000,-   te betalen.

Maar wat als je door omstandigheden je niet in staat bent om jezelf dit bedrag uit te Betalen?

Personeel moet je altijd uitbetalen, maar hoe zit het met je eigen loon? Dat mag je toch wel tijdelijk opofferen voor de goede zaak?

Gebruikelijk loon

In 1997 voerde de overheid het zogenaamde ‘gebruikelijk loon’ in. De reden was dat sommige ondernemers die in dienst waren van hun eigen bv, zichzelf geen loon of amper uitbetaalden om zo onder de inkomstenbelasting, vermogensbelasting en sociale premies uit te komen. Vanaf 1997 moet iedereen die in loondienst is van een bv waarin hij of zij een belang heeft van meer dan vijf procent (een aanmerkelijk belang), zichzelf verplicht loon betalen.

Alleen wie kan aantonen dat het gebruikelijk loon voor zijn of haar functie normaliter veel lager ligt dan dit bedrag, mag het salaris van € 44.000,- naar beneden brengen.

Echter iemand die arbeid verricht waarvoor normaliter een veel hoger loon wordt betaald, moet zichzelf juist meer uitbetalen, namelijk minimaal 75 procent van dat hogere gebruikelijk loon.  Je mag jezelf ook geen lager loon betalen dan de best verdienende werknemer. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag je daarvan afwijken.

Maar wat als je nu door omstandigheden jezelf tijdelijk niet uitbetaalt? Als je niets bij de fiscus meldt en jezelf niet uitbetaalt, krijg je iedere maand een grotere vordering op je bv. In principe moet je bv dat geld in een later stadium alsnog uitbetalen. Maar om het vervelender te maken: je betaalt ondertussen wel gewoon loonheffingen. In feite heb je wel mogelijkheden als je jezelf als ondernemer met een bv vanwege liquiditeitsproblemen niet kunt uitbetalen

1 Spreek met je belastinginspecteur af dat je jezelf een lager loon mag uitbetalen.

2 Maak gebruik van de terugkeerfaciliteit  als een bedrijf langdurig te weinig winst maakt: keer terug uit de bv en word weer ondernemer voor de inkomstenbelasting ( meeste gevallen eenmanszaak). Dan heb je dat hele probleem rond het gebruikelijk loon niet. Je moet je wel rekening houden met niet fiscale zaken, zeker als er schulden zijn. Als ondernemer in voor de inkomstenbelasting ben je immers wel hoofdelijke aansprakelijk!