De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs is zeer kritisch over het bijspaarvoorstel voor pensioenen dat nu bij de Eerste Kamer ligt.

De regeling is ‘volstrekt disproportioneel’ en ‘voor de praktijk niet werkbaar’ volgens de belasting­adviseurs.

Druk sociale partners

Dat blijkt uit een brief die de orde gisteren aan de Eerste Kamer heeft gestuurd. De bijspaarconstructie is er onder druk van de sociale partners gekomen. De regeling is bedoeld om de geplande inperking van het pensioensparen iets te­verzachten. Het Rijk wil het fiscaal aftrekbare opbouwpercentage namelijk verlagen van 2,25% naar 1,75% en voor inkomens boven € 100.000 aftoppen. Via de bijspaarregeling kunnen mensen toch nog bijsparen tot een opbouw van 1,85% vanuit het nettoloon met een vrijstelling in box 3.

Forse bezwaren

De belastingadviseurs hebben forse bezwaren tegen dit voorstel. Doordat het maar om een geringe extra opbouw gaat, bij lagere inkomens om 0,1%, vinden ze het belang niet opwegen tegen de ‘exorbitante omvang’ aan regels die ermee gemoeid is. De orde schrijft dat de overzichtelijkheid en eenvoud van de belastingwet- en regelgeving ernstig wordt geschaad. Ook wijzen de belastingadviseurs op de uitvoeringskosten. Mensen zullen volgens hen een forse premie moeten betalen voor het kleine extraatje. De adviseurs geven de Eerste Kamer in overweging om in plaats van deze regeling het in box 3 vrijgestelde vermogen te verhogen. Daarmee kan volgens de belasting­experts op een eenvoudige wijze hetzelfde worden bereikt.

Eerder hebben onder meer de financieel toezichthouders AFM en DNB ook al ernstige vraagtekens gezet bij deze regeling. Ook zij vonden de opbrengsten niet in verhouding staan tot de kosten. In de Tweede Kamer heeft geen enkele oppositiepartij de regering gesteund. De kans is groot dat het voorstel in de Eerste Kamer wordt weggestemd.

 

Bron: FD