De belangrijkste fiscale maatregelen van Prinsjesdag 2022

Minister Kaag van Financiën presenteerde gisteren de miljoenennota gepresenteerd en het kabinet heeft het Belastingplan 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het pakket bevat een belangrijk deel van de beloofde koopkrachtondersteuning. Lees hieronder de belangrijkste fiscale maatregelen uit het Belastingplan 2023. Ib-tarief eerste schijfHet tarief van de eerste schijf in box 1 gaat omlaag van Lees meer overDe belangrijkste fiscale maatregelen van Prinsjesdag 2022[…]

Lenen van de BV wordt beperkt tot €500.000,-

In het belastingplan 2019 is aangekondigd dat de mogelijkheid om te lenen van de BV wordt beperkt. Als de totale som van schulden meer dan € 500.000 bedraagt, wordt dat meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking genomen (Box II). Er komt een overgangsregeling voor eigenwoningschulden. De maatregel gaat in per 2022. Directeur-grootaandeelhouders doen Lees meer overLenen van de BV wordt beperkt tot €500.000,-[…]

Wetsvoorstel uitfaseren PEB door de Eerste kamer!

Dinsdag 7 maart 2017 heeft ook de Eerste Kamer de Wet uitfasering PEB (pensioen in eigen beheer) en overige fiscale pensioenmaatregelen aangenomen. Hiermee komt er voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) een einde aan de mogelijkheid om een pensioen in eigen beheer op te bouwen. Voor de DGA zijn er nu verschillende mogelijkheden voor wat betreft het reeds Lees meer overWetsvoorstel uitfaseren PEB door de Eerste kamer![…]

PENSIOEN IN EIGEN BEHEER VERDWIJNT

  De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel om pensioen in eigen beheer te beëindigen. De Eerste Kamer stemt 20 december 2016 over dit voorstel. Maar de plannen zijn zo ingrijpend dat we de belangrijkste voorgestelde veranderingen alvast voor u op een rijtje zetten. Bent u DGA en heeft u pensioen in eigen beheer? Lees meer overPENSIOEN IN EIGEN BEHEER VERDWIJNT[…]

Belastingdienst: Handhaving DBA uitgesteld tot januari 2018

Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen tot 1 januari 2018 geen boete of naheffing als zij niet werken volgens de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Het kabinet gaat onderzoeken of het arbeidsrecht herijkt moet worden om beter aan te sluiten op de huidige werkpraktijk. Het kabinet wil daar haast mee maken en hoopt voor een volgend regeerakkoord met Lees meer overBelastingdienst: Handhaving DBA uitgesteld tot januari 2018[…]

Afkoop en Rivisierente

Hebt u een afkoopsom die in 2016 hoger is dan € 4.303 (in 2015 € 4.281)? Dan moet u over deze afkoopsom inkomstenbelasting en revisierente betalen. Op de afkoopsom houdt de verzekeraar, bank of beheerder van een beleggingsinstelling loonheffing in volgens een vast tarief van 52%. U vindt het bedrag van de afkoopsom en van de ingehouden Lees meer overAfkoop en Rivisierente[…]

Kostenaftrek voor werkruimte in huurwoning

Nogal wat mkb-ondernemers maken voor hun bedrijf gebruik van een werkruimte thuis. Bijvoorbeeld om goederen op te slaan of de administratie bij te houden. Betreft het een huurwoning, dan kan een IB-ondernemer hiervoor onder voorwaarden kosten in aftrek brengen van zijn winst. Dit is onlangs door de Hoge Raad in een arrest bepaald. Voorwaarden Er Lees meer overKostenaftrek voor werkruimte in huurwoning[…]

Dit moeten zzp’ers weten over de vervanger van de VAR

Per 1 mei 2016 wordt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) afgeschaft. Wat gaat er precies veranderen? Het systeem van de VAR stuit op bezwaren, omdat het schijnzelfstandigheid mogelijk maakt. De VAR is bedoeld om vast te stellen of bedrijven loonheffing moeten inhouden en betalen over de inkomsten van zzp’ers. Hierbij zijn Lees meer overDit moeten zzp’ers weten over de vervanger van de VAR[…]

Nieuwe rekenhulp berekening BTW over privégebruik auto

18 jan 2016 Bron: Belastingdienst: De Belastingdienst stelt een nieuwe rekenhulp beschikbaar waarmee de BTW berekend kan worden voor het privégebruik van de auto. Voor de berekening is wel een sluitende rittenregistratie nodig. De rekenhulp is bedoeld voor mensen die een personenauto of een bestelauto tot het bedrijfsvermogen rekenen en de auto ook privé rijden. Lees meer overNieuwe rekenhulp berekening BTW over privégebruik auto[…]

Innovatiebox wijzigt waarschijnlijk met ingang van 2017

Door het onlangs gesloten G20-akkoord, waarin belastingontwijking wordt aangepakt, zal naar verwachting vanaf 2017 ook de innovatiebox veranderen. In tegenstelling tot grote bedrijven en multinationals blijft de innovatiebox wel voor MKB-ondernemingen toegankelijk. Staatssecretaris van Financiën Erik Wiebes heeft aangekondigd dat de Nederlandse innovatiebox per 1 januari 2017 zal worden aangepast. Dit betekent dat vanaf 2017 Lees meer overInnovatiebox wijzigt waarschijnlijk met ingang van 2017[…]

spaar in je bedrijf, beleg in privé

Nu de belasting op grote vermogens vanaf 2017 omhoog dreigt te gaan, wordt het nog aantrekkelijker om geld in je bedrijf te houden. Bij spaargeld dat in je eigen bedrijf zit, betaal je namelijk belasting over het werkelijke rendement in plaats van over die nep-4 procent waar de Belastingdienst vanuit gaat, aldus Paul van der Lees meer overspaar in je bedrijf, beleg in privé[…]

Eindejaarstips!

Eindejaarstips 2014 voor de DGA: • DIVIDEND: In het jaar 2014 is het tarief van de dividenduitkering eenmalig verlaagd naar 22% (in 2015: 25%). • STAMRECHT: Fiscaal vriendelijk tarief voor afkoop van stamrechten tot en met 31 december 2014 (afkoop over slechts 80% van het bedrag). • PENSIOEN: Overweeg om uw pensioen in eigen beheer Lees meer overEindejaarstips![…]

Wet Werk en Zekerheid

Wat verandert in 2014 en 2015 op het gebied van arbeidsrecht?   Vanaf 1 juli 2014   – In tijdelijke contracten van maximaal zes maanden mag je geen proeftijd opnemen. Dat geldt ook voor een aansluitend contract. – In tijdelijke contracten mag je alleen bij bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding opnemen. – Heeft je medewerker een Lees meer overWet Werk en Zekerheid[…]

Per 1 januari 2014 zijn de percentages van de belastingrente fors verhoogd.

Deze bedragen vanaf 2014 4 procent voor de inkomstenbelasting en maar liefst 8,25 procent voor de vennootschapsbelasting. Het is daarom belangrijk dat u voorkomt dat u belastingrente moet betalen.   Belastingrente is een vergoeding voor gemiste rente. Als u geld tegoed heeft van de Belastingdienst, kan daar belastingrente over worden vergoed. En andersom: krijgt de Lees meer overPer 1 januari 2014 zijn de percentages van de belastingrente fors verhoogd.[…]

Werkruimte in de eigen woning

De kosten van werkruimte in de eigen woning zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar wanneer je: • zelfstandig ondernemer bent of resultaat uit werkzaamheden geniet • een zelfstandige werkruimte in de woning gebruikt • minstens 70% van je totale inkomsten uit arbeid verdient in of vanuit die werkruimte en minstens 30% van je totale werktijd in die werkruimte besteedt Lees meer overWerkruimte in de eigen woning[…]

Prinsjesdag 2013

Op Prinsjesdag, dinsdag 17 september 2013, werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het pakket Belastingplan 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer. Hoewel vele maatregelen voortijdig waren uitgelekt en het CPB om die reden de Macro Economische Verkenning 2014 al op zondag 15 september 2014 publiceerde, werd het geheel pas realiteit met het uitspreken van de Lees meer overPrinsjesdag 2013[…]

Wegenbelasting vrijstelling oldtimers

Hebt u een oldtimer? Dan zijn de volgende punten over wegenbelasting vrijstelling oldtimers belangrijk om te weten: Vanaf 1 januari 2014 geldt de motorrijtuigenbelasting (MRB)-vrijstelling voor alle motorrijtuigen van 40 jaar en ouder. Het gaat dan om benzine-, diesel- en LPG-oldtimers, motorfietsen, bussen, vrachtauto’s en kampeerauto’s Er komt een overgangsregeling voor personen- en bestelauto’s die Lees meer overWegenbelasting vrijstelling oldtimers[…]

Bewuste benadeling Belastingdienst is onbehoorlijk bestuur

Het hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt na verwijzing door de Hoge Raad dat de fiscus aannemelijk maakt dat de bestuurder van een bv bewust ervoor heeft gekozen om concurrente crediteuren van de bv wel en de Belastingdienst niet te betalen. De Belastingdienst had de bestuurder van de bv aansprakelijk gesteld voor de belasting- en premieschulden van deze Lees meer overBewuste benadeling Belastingdienst is onbehoorlijk bestuur[…]

Vergrijpboete voor bv bij onjuiste BTW-aangifte

Volgens Rechtbank Breda moet een bv op de hoogte zijn van het feit dat de BTW op een gemaakte factuur aangegeven en betaald moet worden, zoals op facturen voor managementwerkzaamheden. Toen een bv wel een BTW-bedrag vermeldde, maar vervolgens naliet dit te betalen, kreeg zij daarom terecht een vergrijpboete opgelegd van 25% samen met de Lees meer overVergrijpboete voor bv bij onjuiste BTW-aangifte[…]

Fiscale maatregelen bezuinigingspakket 2014

  Vrijdag 1 maart 2013 heeft de minister van Financiën de Tweede Kamer een reactie op de jongste CPB-ramingen van het economische en budgettaire beeld gestuurd. Uit deze reactie blijkt dat voor 2013 geen extra bezuinigingen of lastenverzwaringen nodig zijn. Voorgesteld is om versnelde afschrijving op investeringen in 2013 mogelijk te maken, waardoor in 2013 direct Lees meer overFiscale maatregelen bezuinigingspakket 2014[…]

Belastingdienst: veranderingen in 2013 voor particulieren

De Belastingdienst heeft een lijst van veranderingen op het gebied van belastingen gepubliceerd waar particulieren in 2013 mee te maken krijgen. Een aantal voorgenomen veranderingen moet nog worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. ‘Om u toch alvast zo goed mogelijk te informeren, verwijzen we in die gevallen naar rijksoverheid.nl,’ aldus de Belastingdienst. Aftrek Lees meer overBelastingdienst: veranderingen in 2013 voor particulieren[…]

Woonlasten bij twee hypotheken langer aftrekbaar

Als u  een huis heeft  gekocht, maar uw oude huis nog niet verkocht dan kunt u de rente  van beide hypotheken een jaar langer aftrekken. Dat heeft minister Blok toegezegd in een debat in de Tweede Kamer. Het betekent dat u 3 jaar dubbele rentelasten kunnen aftrekken. Eerder werd afgesproken dat de termijn op 1 Lees meer overWoonlasten bij twee hypotheken langer aftrekbaar[…]

Fiscale aftrek voor elektrisch/zuinig rijden

Naarden 12 september 2012 Investeren in een elektrische auto levert u extra fiscale aftrek op via de MIA/Vamil-regeling. Met MIA (Milieu-investeringsaftrek) en de Vamil ( de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) wil de wetgever wil milieuschade zo veel mogelijk voorkomen. Het fiscaal voordeel hangt af van de CO²-uitstoot van de personenauto. Er zijn twee mogelijkheden: – Een Lees meer overFiscale aftrek voor elektrisch/zuinig rijden[…]

Nieuwe belastingverdragen

Het afgelopen jaar zijn in Nederland een aantal nieuwe belastingverdragen en informatie-uitwisselingovereenkomsten in werking getreden. Hieronder is een overzicht opgenomen van de nieuwe belastingverdragen en informatie-uitwisselingovereenkomsten. Belastingverdragen In 2011 zijn de belastingverdragen met Hongkong, Zwitserland, Panama, Oman en Japan in werking getreden. Bovendien is het verdrag met Barbados gewijzigd. De belastingverdragen zijn voor bronbelastingen van Lees meer overNieuwe belastingverdragen[…]

Afschaffing urencriterium

Urencritrium, omzetcriterium en zelfstandigenaftrek in 2012 De Tweede Kamer heeft op 17 november een motie aangenomen om het urencriterium te schrappen. Dit bericht is goed nieuws voor vooral ZZP’ers die het urencriterium van 1.225 uren per jaar (net) niet halen. Omzetcriterium In plaats van het urencriterium komt er een omzet criterium. Dit houdt in dat Lees meer overAfschaffing urencriterium[…]

‘Nederland profiteert steeds minder van belastingroutes’

Nederland profiteert steeds minder van de grote rol die het speelt in internationale belastingroutes, schrijft Het Financieele Dagblad. Uit onderzoek van het wetenschappelijk instituut SEO Economisch Onderzoek blijkt dat vennootschappen die door trustkantoren worden beheerd in 2009 ruim een kwart minder belasting afdroegen dan in 2006. De belastinginkomsten daalden met ruim 300 miljoen euro naar Lees meer over‘Nederland profiteert steeds minder van belastingroutes’[…]

Tweede Kamer akkoord met wijziging Wet op het notarisambt

De Wet op het notarisambt wordt gewijzigd in verband met de invoering van een informatieplicht ten aanzien van gegevens betreffende de bijzondere rekening, bedoeld in artikel 25 van die wet (informatieplicht derdengeldenrekening notariaat). Een daartoe strekkend wetsvoorstel is op 3 november 2011 door de Tweede Kamer als hamerstuk afgedaan. [ Bron: www.pleinplus.nl]

Hoge Raad: Belastingdienst moet rentenadeel bij teruggave aanslag vergoeden

De Hoge Raad heeft op 30 september beslist dat de inspecteur bij keuze voor ambtshalve vermindering de heffingsrente moet vergoeden die de belastingplichtige daardoor mist. Indien een betaalde aanslag te hoog blijkt te zijn kan de inspecteur kiezen tussen een nieuwe lagere aanslag opleggen en ‘ambtshalve’ verminderen van de aanslag. Voor het uiteindelijk te betalen Lees meer overHoge Raad: Belastingdienst moet rentenadeel bij teruggave aanslag vergoeden[…]

Ondernemerschap BTW niet zomaar terugnemen

Heeft de fiscus op basis van de op dat moment beschikbare informatie bepaald dat u ondernemer bent voor de BTW, dan kunnen ze dat niet zomaar terugnemen. Dit geldt zeker als het buiten uw wil om niet is gelukt om de BTW-activiteiten te verrichten. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank in Haarlem. Lees meer overOndernemerschap BTW niet zomaar terugnemen[…]

Zelfstandigenaftrek wordt vast bedrag

De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2012 een vast bedrag van € 7.280,- dat niet zal worden geïndexeerd. Hiertoe is onder meer besloten om winstgevend ondernemerschap te bevorderen. De wijzigingen in de zelfstandigenaftrek De zelfstandigenaftrek wijzigt op 3 punten: 1. De zelfstandigenaftrek wordt één vast bedrag van € 7.280,-; 2. De zelfstandigenaftrek loopt niet langer af bij Lees meer overZelfstandigenaftrek wordt vast bedrag[…]

Nederland fiscaal in trek

Van de honderd grootste bedrijven ter wereld maken er tachtig om fiscale redenen gebruik van rechtspersonen in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van Het Financiële Dagblad. Bfi De rol van Nederland in internationale belastingroutes wordt steeds belangrijker, aldus het Financiële Dagblad. Vooral de  bfi’s (bijzondere financiële instellingen), die worden beheerd door trustkantoren, zijn populair. In Lees meer overNederland fiscaal in trek[…]

Wat zijn kosten en wat zijn investeringen?

In mijn fiscale adviespraktijk krijg ik vaak vraag de vraag wat is het verschil tussen kosten en investeringen? En wat kan ik wel en wat kan ik niet afschrijven? Nu willen de meeste ondernemers vaak zo veel mogelijk afschrijven en zullen derhalve zoveel mogelijk kosten willen opvoeren in plaats van te investeren. De vraag is Lees meer overWat zijn kosten en wat zijn investeringen?[…]

Oprichten BV wordt makkelijker en goedkoper

De verplichting om bij het oprichten van een BV langs de notaris te gaan verdwijnt. Op die manier hoeven ondernemers minder kosten te maken bij het oprichten van een BV.  Dat zegt minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) zaterdag 3 september 2011  in een interview met de Telegraaf. Duizend euro ‘Als ondernemer Lees meer overOprichten BV wordt makkelijker en goedkoper[…]

Zelfstandigen-, startersaftrek en MKB-winstvrijstelling

De belastingdienst maakt onderscheid tussen inkomsten uit loondienst, overige werkzaamheden en zelfstandig ondernemerschap. Als ondernemer wordt u fiscaal extra beloond middels extra belastingaftrek. U kunt gebruikmaken van MKB-winstvrijstelling van maar liefst 12% De MKB-winstvrijstelling is een aftrekpost op uw winst. In de MKB-winstvrijstelling is het urencriterium met ingang van 2010 vervallen zodat ook deeltijdondernemers er Lees meer overZelfstandigen-, startersaftrek en MKB-winstvrijstelling[…]

Ondergrens toptarief van 52 procent iets verlaagd

Het eerste Prinsjesdagnieuws is uitgelekt. De Volkskrant meldt op basis van Haagse bronnen rondom het kabinet dat de middeninkomens meer belasting moeten betalen om het koopkrachtverlies van de lage inkomens te beperken. Zij zullen eerder in het hoogste belastingtarief van 52 procent gaan vallen. De ondergrens van het toptarief van 52 procent zou iets worden Lees meer overOndergrens toptarief van 52 procent iets verlaagd[…]

Kosten relatiegeschenken aftrekbaar, kosten steekpenningen niet

Een onderneming geeft haar zakenrelaties vaak kleine geschenken. De Belastingdienst weet dat en komt de onderneming tegemoet door relatiegeschenken aftrekbaar te maken. Wordt een relatiegeschenk groter en duurder, dan wordt op een gegeven moment de grens met steekpenningen overschreden. Die zijn niet aftrekbaar en kunnen zelfs aanleiding vormen tot een strafrechtelijk onderzoek. Over de grens Lees meer overKosten relatiegeschenken aftrekbaar, kosten steekpenningen niet[…]

Wilde Belastingadvies adviseert een deugdelijke kilometeradministratie

Persbericht Bussum, 27-5-2011 Ruim 9000 automobilisten lichten de fiscus op. Uit steekproeven van de fiscus is gebleken dat ruim 30% van de leaserijders meer dan 500 privé-kilometers maakt. De Belastingdienst heeft vorig jaar voor 15 miljoen euro aan boetes opgelegd. Leaserijders mogen tot 500 privé-kilometers per jaar rijden zonder dat ze daarover loonbelasting hoeven te Lees meer overWilde Belastingadvies adviseert een deugdelijke kilometeradministratie[…]

Belastingvoordeel voor veelverdieners

Bijna 2000 Nederlanders genieten belastingvoordelen die bedoeld zijn voor buitenlandse werknemers. Hierdoor loopt de schatkist op jaarbasis tenminste 25 miljoen euro mis. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Expats De regeling is bedoeld voor buitenlandse werknemers, om het aantrekkelijker te maken om in Nederland te komen werken. Expats hoeven over 30% van hun salaris Lees meer overBelastingvoordeel voor veelverdieners[…]

Grote gevolgen opname geld pensioen-bv

Neemt u geld op van uw pensioen-bv, dan kan de fiscus dit aanmerken als de afkoop van uw pensioen. De Belastingdienst zal dan uw volledige pensioen belasten tegen het progressieve tarief in de inkomstenbelasting. Dit blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch. In deze zaak ging het om een in België woonachtige directeur-grootaandeelhouder Lees meer overGrote gevolgen opname geld pensioen-bv[…]

Door BV betaalde huur aan DGA is zakelijk

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) die een pand verhuurt aan zijn BV moet daarvoor een zakelijke huur in rekening brengen. De betaalde huur is bij de BV aftrekbaar en de DGA moet de ontvangen huur als opbrengst verantwoorden in box 1 onder de terbeschikkingstellingsregeling. Een inspecteur van de Belastingdienst corrigeert de aangifte inkomstenbelasting van een DGA omdat Lees meer overDoor BV betaalde huur aan DGA is zakelijk[…]

Geen coulance bij opleggen verzuimboetes bij te late belastingaangifte

Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën is niet van plan om bij het opleggen van verzuimboetes voor het te laat doen van een belastingaangifte coulance te betrachten. Dit blijkt uit de beantwoording van Tweede Kamervragen over de Belastingdienst. Kamerlid Bruno Braakhuis van GroenLinks wilde onder andere weten of het klopt dat de boetes voor het te Lees meer overGeen coulance bij opleggen verzuimboetes bij te late belastingaangifte[…]

ZZP-ers voor inrichten eigen rechtsvorm

AMSTERDAM – Een meerderheid van de zzp’ers is voorstander van het inrichten van een eigen rechtsvorm voor de zzp’er. Dit zal volgens hen leiden tot meer duidelijkheid voor hun opdrachtgevers. Dit blijkt uit het tweede onderzoek van de ZZP Barometer, gehouden onder 1384 zzp’ers. Een meerderheid (44 procent) van de zzp’ers is voorstander van het Lees meer overZZP-ers voor inrichten eigen rechtsvorm[…]

PwC: Alleen verlaging Vpb onvoldoende voor verbetering vestigingsklimaat

‘De Fiscale Agenda van staatssecretaris Weekers laat weinig echte fiscale keuzes zien om het Nederlands fiscaal vestigingsklimaat te verbeteren. Weliswaar vormen de verlaging van de vennootschapsbelasting en de keuze voor zekerheid en vereenvoudiging een positieve stap. Daar staat tegenover dat er te weinig echte fiscale keuzes worden gemaakt om bedrijven te houden en naar Nederland Lees meer overPwC: Alleen verlaging Vpb onvoldoende voor verbetering vestigingsklimaat[…]

Weekers wil lage btw-tarief optrekken van 6% naar 8%

Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën streeft naar een verschuiving in de belasting. Hij wil de btw verhogen en werken juist minder belasten. Kamerfracties zijn kritisch over de plannen. Ook moeten er zes kleinere belastingen worden afgeschaft, waaronder de verpakkingenbelasting. Dat schrijft de VVD-staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer. Weekers schrijft nog deze kabinetsperiode Lees meer overWeekers wil lage btw-tarief optrekken van 6% naar 8%[…]

Meer dagvaardingen voor te laat deponeren

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in 2010 een recordaantal bedrijven gedagvaard omdat ze hun jaarrekening te laat hadden gedeponeerd. Het gaat om 156 bedrijven, 12% meer dan het jaar ervoor. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar de deponeringsplicht door deze krant in samenwerking met kredietmanagementbureau Graydon. Transactie De Belastingdienst Holland-Midden, die naleving van de Lees meer overMeer dagvaardingen voor te laat deponeren[…]

DGA moet zelf pensioen kunnen opbouwen

De belasting- en accountancywereld is fel gekant tegen het afschaffen van pensioenopbouw in eigen beheer voor ondernemers. Dat stelt belastingadviseur Bart Bos, partner van accountants- en belastingadvieskantoor Baker Tilly Berk. Verzekeraars lobbyen volgens Bos momenteel in Den Haag voor het afschaffen van de mogelijkheid om als ondernemer geld opzij te zetten via de eigen bv. Lees meer overDGA moet zelf pensioen kunnen opbouwen[…]

Zakelijke lening en de Belastingdienst

Is een lening van uzelf aan uw BV wel een echte lening? U zult zeggen van wel, maar de kans is dat de Belastingdienst daar anders over denkt. En dit kan u veel geld kosten. Lening aan eigen bedrijf en de belasting Een stukje uitleg vooraf: Geld dat u in uw eigen onderneming stopt, kan Lees meer overZakelijke lening en de Belastingdienst[…]

Klachten over Belastingdienst nemen toe

De klachten over de Belastingdienst nemen toe, blijkt uit het Jaarverslag 2010 van de Nationale ombudsman. In 2010 ontving de Nationale ombudsman 2.252 klachten over de Belastingdienst (en 2.344 over het Ministerie van Financiën in totaal). In 2009 waren dit er nog 2.167. Dit betekent dat de daling van het aantal klachten die zich gedurende Lees meer overKlachten over Belastingdienst nemen toe[…]

Na betaling BPM ‘fiscaal akkoord’

Staatssecretaris Weekers heeft besloten de afhandeling van de BPM (belasting personenauto’s en motorrijwielen) aangiften bij importauto’s te versnellen.  Dit schrijft de staatssecretaris vrijdag 18 maart in antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Neppérus (VVD). Fiscaal akkoord Met deze nieuwe werkwijze van de Belastingdienst krijgen aangevers direct na betaling van het BPM-bedrag het ‘fiscaal akkoord’. Lees meer overNa betaling BPM ‘fiscaal akkoord’[…]

Bestuurder niet aansprakelijk voor naheffingsaanslagen

Bestuurder holding niet aansprakelijk voor naheffingsaanslagen fiscus dochter cq werkmaatschappij Uitspraak over bestuurdersaansprakelijkheid in de invorderingssfeer. Eiser was vanaf april 1995 bestuurder van een holding die volgens het handelsregister vanaf 1 juli 2007 tot en met 31 december 2007 bestuurder was van een werkmaatschappij. Vanaf april 2007 heeft de werkmaatschappij aangiften loonheffing ingediend onder een Lees meer overBestuurder niet aansprakelijk voor naheffingsaanslagen[…]

Meer navorderingen door kenbaarheidsvereiste

Met de hulp van het kenbaarheidsvereiste kan een belastinginspecteur een navordering opleggen als een belastingplichtige in een oogopslag kan zien dat hij ten onrechte voordeel heeft door een onjuiste aanslag. Ook als de oorzaak een fout van de Belastingdienst is. Een inspecteur kan binnen twee jaar na een onjuiste aanslag navorderen op grond van het Lees meer overMeer navorderingen door kenbaarheidsvereiste[…]

Een op de vijf moest vorig jaar belasting terug betalen.

Een derde van die mensen kon dat maar met moeite opbrengen. ,,Ruim de helft had niet zien aankomen dat ze terug moesten betalen”, aldus het Nibud, dat jaarlijks onderzoek doet naar belastingaangiftes. Mensen moeten geld terugbetalen omdat ze teveel toeslagen hebben ontvangen, een te groot maandelijks voorschot kregen of omdat er een fout in de Lees meer overEen op de vijf moest vorig jaar belasting terug betalen.[…]

Veel jongeren laten geld liggen

Jongeren vragen nauwelijks geld terug van de Belastingdienst en schenken daardoor onbewust miljoenen euro’s aan de schatkist. Dat blijkt uit onderzoek van CNV Jongeren, meldt Spits. Vaak zijn jongeren met een bijbaantje of vakantiebaan ervan op de hoogte dat ze geld kunnen terugkrijgen, maar weten ze niet hoeveel. Daarom laten ze het maar zitten. Ze Lees meer overVeel jongeren laten geld liggen[…]

Toelichting excessieve vertrekvergoeding 2011

De Toelichting excessieve vertrekvergoeding 2011 is beschikbaar via de website van de Belastingdienst. Werkgevers betalen dertig procent belasting over het excessieve deel van vertrekvergoedingen van werknemers die bij hen uit dienst gaan. Voor werknemers die in 2011 uit dienst gaan, betalen werkgevers deze zogenoemde pseudo-eindheffing alleen als het toetsloon meer is dan € 519.000 en Lees meer overToelichting excessieve vertrekvergoeding 2011[…]

Verzuimboete bij niet of te laat betalen aanslagbelastingen

Nieuwe regeling voor inkomsten-en vennootschapsbelasting. Heb je in 2010 geen, te weinig of te laat je aanslagbelasting betaald? Dan krijg je mogelijk een waarschuwingsbrief van de Belastingdienst. Per 1 januari 2011 kan de Belastingdienst je een verzuimboete opleggen tot €4920,- per verzuim. De Belastingdienst mocht al langer verzuimboetes opleggen bij de zogeheten aangiftebelastingen, zoals de Lees meer overVerzuimboete bij niet of te laat betalen aanslagbelastingen[…]

Aftrek voorkoming dubbele belasting

Om te voorkomen dat u in meerdere landen belasting moet betalen, hebt u in Nederland recht op een korting op de verschuldigde inkomstenbelasting, de zogenoemde aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Wij berekenen de aftrek om dubbele belasting te voorkomen per box aan de hand van de belasting die u per box moet betalen. De Lees meer overAftrek voorkoming dubbele belasting[…]

Heffingsrente blijft tot 1 juli 2011 2,5%

Voor het tweede kwartaal 2011 bedraagt de heffings- en invorderingsrente 2,5%. Het percentage zal dus niet wijzigen ten opzichte van het eerste kwartaal 2011. Op 1 oktober 2009 is de heffings- en invorderingsrente vastgesteld op 2,5% en daarna is het percentage niet meer gewijzigd. U krijgt van de fiscus een vergoeding voor gemiste rente als Lees meer overHeffingsrente blijft tot 1 juli 2011 2,5%[…]

Fiscus jaagt op frauderende leaserijder

Leaserijders die een ‘verklaring geen privegebruik’ hebben aangevraagd en daarmee frauderen, worden dit jaar voor het eerst meteen gebeld door de Belastingdienst. 10.000 leaserijders Zo’n 10.000 leaserijders die in 2010 of 2011 de verklaring hebben aangevraagd zijn door camera’s en flitsers geregistreerd op plekken die niets met het werk te maken hebben. Voorheen liepen deze Lees meer overFiscus jaagt op frauderende leaserijder[…]

Kamer: schaf administratie van ritten met bestelauto af

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil snel af van de rittenadministratie die werknemers moeten bijhouden als ze rijden in een bestelauto van hun baas. Die administratie is een grote ergernis voor met name kleinere bedrijven. Voor hen bieden alternatieven die de rittenadministratie overbodig maken, vaak geen soelaas. Overleg Tijdens een overleg gisteren met minister Lees meer overKamer: schaf administratie van ritten met bestelauto af[…]

Verliesverrekening

De voorwaartse verliesverrekening is beperkt tot 9 jaar. Voor nog onverrekende verliezen uit de jaren 2002 of eerder is een overgangsregeling getroffen. Deze verliezen kunnen nog worden verrekend tot en met 2011. De achterwaartse verliesverrekening is beperkt tot 1 jaar. Tijdelijke verruiming achterwaartse verliesverrekening Voor de jaren 2009 en 2010 geldt een verruiming van de achterwaartse Lees meer overVerliesverrekening[…]

Standpunt redactie belastinggids over samenloop heffingskorting en belastingkorting ab-verlies bevestigd

De redactie van de Kluwer Belastinggids brengt regelmatig geactualiseerde informatie uit voor de editie van 2011. Er is nu een update geschreven voor hoofdstuk 27.11 over de samenloop uitbetaling heffingskorting en belastingkorting aanmerkelijkbelangverlies. Deze informatie is van belang voor de aangifte 2010 en mogelijk ook voor eerdere jaren. Als iemand (vrijwel) geen belasting is verschuldigd Lees meer overStandpunt redactie belastinggids over samenloop heffingskorting en belastingkorting ab-verlies bevestigd[…]

Belastingdienst strenger met ontslagvergoedingen in de vorm van stamrecht

Deloitte meldt dat uit recente briefwisselingen met de Belastingdienst is gebleken dat de fiscus een strenger beleid gaat voeren met betrekking tot het goedkeuren van de ontslagvergoedingen in de vorm van een stamrecht. Indien een ontslagvergoeding is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst en dit wordt omgezet in een stamrecht bij ontslag, is de Belastingdienst van mening Lees meer overBelastingdienst strenger met ontslagvergoedingen in de vorm van stamrecht[…]

Beleid ‘gouden handdruk’ strenger

26 januari 2011 – De Belastingdienst is van mening dat u de stamrechtvrijstelling niet mag toepassen als u een ontslagvergoeding, die is vastgelegd in een arbeidsovereenkomst, wilt omzetten in een stamrecht bij ontslag. De aanspraak op deze periodieke uitkering is dus belast. Dit blijkt uit een briefwisseling van Deloitte met de Belastingdienst. Bij een ontslag Lees meer overBeleid ‘gouden handdruk’ strenger[…]

Heffing premies over pensioenen voor pensionado’s

In een brief aan de Tweede Kamer gaat staatssecretaris Weekers in op de heffing van premies over pensioenen van personen die op Curaçao hebben gewerkt en na hun pensionering in Nederland wonen. Hij laat weten dat voor wat betreft de verzekeringsplichten en rechten voor de volksverzekeringen er geen verschil is tussen gepensioneerden die in Nederland Lees meer overHeffing premies over pensioenen voor pensionado’s[…]