B.V. niet aansprakelijk voor VPB

De Belastingdienst mag een rechtspersoon niet aansprakelijk stellen voor de vennootschapsbelasting (VPB). Advocaat-generaal IJzerman geeft in zijn conclusie aan dat in de wet duidelijk is aangegeven dat het moet gaan om een natuurlijk persoon.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vernietigde eerder de aansprakelijkheidstelling  in een en zaak waarin een bv aansprakelijk werd gesteld voor een openstaande belastingschuld van een andere bv waarin zij de aandelen hield. De fiscus stelde de aandeelhouder aansprakelijk, omdat het niet betalen van de belastingschuld het gevolg zou zijn van het leeghalen van de bv. De Belastingdienst kon volgens het gerechtshof op basis van artikel 40 van de Invorderingswet alleen een natuurlijk persoon aansprakelijk stellen.