Belastingdienst: veranderingen in 2013 voor particulieren

De Belastingdienst heeft een lijst van veranderingen op het gebied van belastingen gepubliceerd waar particulieren in 2013 mee te maken krijgen. Een aantal voorgenomen veranderingen moet nog worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer.

‘Om u toch alvast zo goed mogelijk te informeren, verwijzen we in die gevallen naar rijksoverheid.nl,’ aldus de Belastingdienst.

Aftrek hypotheekrente

De regeling voor renteaftrek bij nieuwe leningen voor de eigen woning verandert per 1 januari 2013. Het recht op hypotheekrenteaftrek geldt alleen nog voor een (hypothecaire) lening die u aflost in maximaal 30 jaar, en ten minste annuïtair (maandelijks een vast bedrag).

Hebt u na het verkopen van uw huis een restschuld? Dan kunt u voor die lening de kosten en de rente maximaal 5 jaar aftrekken. Meer hierover leest u op www.rijksoverheid.nl

Scholingsuitgaven

De aftrek van scholingsuitgaven (studiekosten) wordt beperkt tot de verplichte en noodzakelijke kosten van de opleiding. Ook is het drempelbedrag verlaagd van € 500 naar € 250. De berekening van aftrekbare studiekosten voor studenten met studiefinanciering wordt eenvoudiger. Meer hierover leest u vanaf 1 januari 2013 op onze internetsite, bij ‘Inkomstenbelasting’. U kunt ook alvast kijken in de Memorie van toelichting bij het Belastingplan 2013 op rijksoverheid.nl.

Toeslagen

Hebt u een zorg-, kinderopvang-, huurtoeslag? Of een kindgebonden budget? Meer over de wijzigingen leest u bij Toeslagen.

Ziektekosten

Een aantal uitgaven voor ziektekosten is in 2013 uitgesloten van de aftrek voor specifieke zorgkosten. Denk aan kosten voor fertiliteitbehandelingen, bepaalde hulpmiddelen voor de mobiliteit en bepaalde eigen bijdragen. Meer hierover leest u vanaf 1 januari 2013 bij op onze internetsite, bij ‘Inkomstenbelasting’. U kunt ook alvast kijken in de Memorie van toelichting bij het Belastingplan 2013 op rijksoverheid.nl.

Hogere AOW-leeftijd

De aow-leeftijd gaat op 1 januari 2013 met 1 maand omhoog. Dit heeft fiscale gevolgen voor bijvoorbeeld uw heffingskortingen en uw inkomensvoorzieningen. Meer hierover leest u op checkuwaowleeftijd.nl.

Woon-werkverkeer (forensentaks)

Het plan om de aftrek voor woon- werkverkeer af te schaffen, en de vergoeding hiervoor te belasten, gaat niet door. Dit wetsvoorstel kwam uit het Lente-akkoord van begin 2012, maar is ingetrokken. Meer hierover leest u op rijksoverheid.nl.

Doorwerkbonus

De huidige doorwerkbonus voor mensen die 61 jaar of ouder zijn, vervalt. Er komt wel een ‘werkbonus’ voor mensen met een laag inkomen uit werk (tussen € 17.000 en € 33.000), lopend van uw 60e tot uw 64e. Meer hierover leest u op rijksoverheid.nl.

Levensloopregeling en vitaliteitssparen

Vanaf 1 januari 2013 zou de vitaliteitsspaarregeling worden ingevoerd in plaats van de levensloopregeling. In november 2012 is besloten dat vitaliteitssparen niet wordt ingevoerd. Meer hierover leest u op rijksoverheid.nl.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zwv)

Vanaf 2013 houdt uw werkgever of uitkeringsinstantie geen inkomensafhankelijke bijdrage Zwv meer in. Maar hij betaalt deze bijdrage in de meeste gevallen rechtstreeks aan de Belastingdienst via een werkgeversheffing. U ontvangt daarom geen vergoeding meer voor de ingehouden bijdrage Zvw. Meer hierover leest u bij Veranderingen inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2013.

Let op! Met deze wijziging wordt niet de inkomensafhankelijke zorgpremie bedoeld. Deze voorgenomen wijziging stond in het regeerakkoord van het huidige kabinet, maar is in november 2012 komen te vervallen.

Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm)

Voor nieuwe personenauto’s wordt alleen nog bpm berekend over de CO2-uitstoot. Meer over deze wijzigingen leest u vanaf 1 december op onze internetsite, bij ‘Belasting personenauto’s en motorrijwielen’.

Heffingskortingen

Een van de wijzigingen in de heffingskortingen is het vervallen van de heffingskorting voor maatschappelijke beleggingen, en voor durfkapitaal en culturele beleggingen. Meer hierover leest u op rijksoverheid.nl.

Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

In 2013 wordt de VAR niet meer automatisch verstrekt. Vanaf 1 januari 2014 komt er een programma waarmee u online een VAR kunt aanvragen. Meer over de VAR leest u bij VAR aanvragen.

Accijns en verbruiksbelastingen

De accijns op alcohol en tabak gaat omhoog. De verbruiksbelasting op pruim- en snuiftabak verdwijnt. Meer hierover leest u op rijksoverheid.nl.

Heffingsrente wordt belastingrente

Vanaf 1 januari 2013 is de heffingsrente gewijzigd in belastingrente. Deze rente wordt vanaf 2013 berekend vanaf 1 juli in plaats van 1 januari. Bijvoorbeeld over het belastingjaar 2012 rekenen wij rente vanaf 1 juli 2013. Zie ook: Heffings- en invorderingsrente.

Belastingplan 2013

Op rijksoverheid.nl vindt u het Belastingplan 2013 en de Memorie van toelichting bij het Belastingplan 2013, met daarin de voorgestelde veranderingen vanaf 2013. Ook vindt u daar een video waarin staatssecretaris Weekers een toelichting geeft op de plannen voor 2013.