Administratiepakket Uitgebreid

Ook als ZZP-er is het fijn om te kunnen sparren. Het pakket Compleet biedt u dit. Optimaal gebruik maken van fiscale regelingen, een expert die u helpt uw cijfers te lezen en iemand die u bijstaat met bedrijfseconomisch advies en personele regelingen. Want laten we eerlijk zijn: ondernemen is meer dan administreren. Wij helpen u daarom graag verder dan enkel het doen van uw belastingaangiften en het opstellen van uw jaarrekening. Uit uw jaarrekening volgt al een hoop managementinformatie, zoals uw omzet, topdebiteuren en betalingstermijnen. Maar vervolgens wat kunt u dan met deze informatie? Als u kiest voor het Administratiepakket Compleet, kiest u voor bedrijfseconomische expertise, naast onze fiscale kennis.
Samen met u stellen we een bedrijfskundig plan op. Strategie, waar is ingrijpen vereist of gewenst en hoe kunt u dit doen? Denkt u bijvoorbeeld aan de volgende zaken:

Bedrijfseconomisch
Aan de hand van o.a. uw laatste jaarrekening een analyse en benchmarking van:

 • de bedrijfs- en ondernemersrisico’s(met name de niet verzekerbare risico’s)
 • de actuele cijfers(ontwikkeling omzet, liquiditeit, kosten, winstgevendheid en financiële kengetallen)
 • de financieringsovereenkomsten(renteniveau, bedongen zekerheden, gestelde voorwaarden, financieringsconstructie)
 • de bedrijfsverzekeringen waaronder met name de AOV, Ziekteverzuimverzekering en pensioenverzekeringen
  (dekking/voorwaarden/premie/kosten)
 • overige overeenkomsten (o.a.: huur-, lease- en pensioenovereenkomsten)

Naast bedrijfseconomische adviezen denken we ook met u mee over uw personele regelingen (HR), immers, uw mensen maken uw organisatie:

Personeel
Wij controleren aan de hand van uw salarisadministratie o.a.:

 • volledigheid van uw personeelsdossier(s) en personeelshandboek
 • arbeidsovereenkomsten
 • toepassing werkkostenregeling
 • auto van de zaak
 • werknemerspensioen
 • dossiervorming en werkzaamheden rondom verzuimende medewerkers

Wilt u wel alle fiscale informatie op een rij en ontzorgt worden, maar maakt u liever zelf uw bedrijfsplannen? Dan is het Compleet pakket perfect voor u.
Wilt u zelf uw administratie voeren en enkel wat tips over uw fiscale regelingen? Dan is het Basis pakket wellicht meer voor u.