Wegenbelasting vrijstelling oldtimers

Hebt u een oldtimer? Dan zijn de volgende punten over wegenbelasting vrijstelling oldtimers belangrijk om te weten: Vanaf 1 januari 2014 geldt de motorrijtuigenbelasting (MRB)-vrijstelling voor alle motorrijtuigen van 40 jaar en ouder. Het gaat dan om benzine-, diesel- en LPG-oldtimers, motorfietsen, bussen, vrachtauto’s en kampeerauto’s Er komt een overgangsregeling voor personen- en bestelauto’s die Lees meer overWegenbelasting vrijstelling oldtimers[…]

Belastingdienst start landelijk project inning balansschulden omzetbelasting

De Belastingdienst heeft aangekondigd een landelijk project te starten om de balansschulden omzetbelasting te innen. Balansschulden omzetbelasting Het komt in de praktijk veelvuldig voor dat op de balans een omzetbelastingschuld staat. Vaak betreffen dergelijke balansschulden naast de laatste aangifte over het boekjaar ook een bedrag dat bij het samenstellen van de jaarrekening als alsnog verschuldigde Lees meer overBelastingdienst start landelijk project inning balansschulden omzetbelasting[…]

Fiscaal vriendelijke rente aftrekbaar als eigenwoningrente

Leningen in de familiesfeer, tussen ouders en kinderen, hebben vaak fiscaal vriendelijke condities. De geldschietende senior en de geldlenende junior verstaan elkaar zonder woorden, zij stemmen de leningsvoorwaarden af op hun fiscale positie. Bij een onderhandse geldlening voor de financiering van een eigen woning leidt dat tot een hogere rente dan de bank vraagt. Senior Lees meer overFiscaal vriendelijke rente aftrekbaar als eigenwoningrente[…]

Besluit prijsgeven pensioenrechten dga

Met de invoering van het Belastingplan 2013 is een regeling geïntroduceerd die het voor de dga mogelijk maakt om zonder heffing van loonbelasting en revisierente af te zien van in eigen beheer opgebouwd pensioen (artikel 19b negende lid Wet op de loonbelasting 1964). Zoals destijds aangekondigd worden de voorwaarden voor deze regeling uitgewerkt in een Lees meer overBesluit prijsgeven pensioenrechten dga[…]