Bewuste benadeling Belastingdienst is onbehoorlijk bestuur

Het hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt na verwijzing door de Hoge Raad dat de fiscus aannemelijk maakt dat de bestuurder van een bv bewust ervoor heeft gekozen om concurrente crediteuren van de bv wel en de Belastingdienst niet te betalen. De Belastingdienst had de bestuurder van de bv aansprakelijk gesteld voor de belasting- en premieschulden van deze Lees meer overBewuste benadeling Belastingdienst is onbehoorlijk bestuur[…]

Vergrijpboete voor bv bij onjuiste BTW-aangifte

Volgens Rechtbank Breda moet een bv op de hoogte zijn van het feit dat de BTW op een gemaakte factuur aangegeven en betaald moet worden, zoals op facturen voor managementwerkzaamheden. Toen een bv wel een BTW-bedrag vermeldde, maar vervolgens naliet dit te betalen, kreeg zij daarom terecht een vergrijpboete opgelegd van 25% samen met de Lees meer overVergrijpboete voor bv bij onjuiste BTW-aangifte[…]

Duidelijkheid over fiscale gevolgen gedeeltelijk oversluiten eigenwoningschuld

In een brief van 4 maart 2013 aan de Tweede Kamer heeft Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst bevestigd dat ook bij het gedeeltelijk oversluiten van een leningdeel behorend tot een bestaande eigenwoningschuld (overgangsrecht), de nieuwe lening onder voorwaarden ook kwalificeert voor het overgangsrecht. Voor deze nieuwe lening geldt geen annuïtaire aflossingseis indien aan twee voorwaarden Lees meer overDuidelijkheid over fiscale gevolgen gedeeltelijk oversluiten eigenwoningschuld[…]

Fiscale maatregelen bezuinigingspakket 2014

  Vrijdag 1 maart 2013 heeft de minister van Financiën de Tweede Kamer een reactie op de jongste CPB-ramingen van het economische en budgettaire beeld gestuurd. Uit deze reactie blijkt dat voor 2013 geen extra bezuinigingen of lastenverzwaringen nodig zijn. Voorgesteld is om versnelde afschrijving op investeringen in 2013 mogelijk te maken, waardoor in 2013 direct Lees meer overFiscale maatregelen bezuinigingspakket 2014[…]