Afschaffing urencriterium

Urencritrium, omzetcriterium en zelfstandigenaftrek in 2012 De Tweede Kamer heeft op 17 november een motie aangenomen om het urencriterium te schrappen. Dit bericht is goed nieuws voor vooral ZZP’ers die het urencriterium van 1.225 uren per jaar (net) niet halen. Omzetcriterium In plaats van het urencriterium komt er een omzet criterium. Dit houdt in dat Lees meer overAfschaffing urencriterium[…]

‘Nederland profiteert steeds minder van belastingroutes’

Nederland profiteert steeds minder van de grote rol die het speelt in internationale belastingroutes, schrijft Het Financieele Dagblad. Uit onderzoek van het wetenschappelijk instituut SEO Economisch Onderzoek blijkt dat vennootschappen die door trustkantoren worden beheerd in 2009 ruim een kwart minder belasting afdroegen dan in 2006. De belastinginkomsten daalden met ruim 300 miljoen euro naar Lees meer over‘Nederland profiteert steeds minder van belastingroutes’[…]

‘Emancipatie zzp’er in de zorg wordt een feit’

De emancipatie van de zzp’er in de zorg wordt een feit. Dat denkt Lex Tabak, zelfstandig verpleegkundige en mede-oprichter van De Zorgprofessional. Volgens Tabak druppelen steeds meer details binnen over de daadwerkelijke start van zzp’ers in de AWBZ. Dit zou kunnen leiden tot een breder aanbod van werk voor zelfstandig verpleegkundigen in bijvoorbeeld de thuiszorg.  Kleine Lees meer over‘Emancipatie zzp’er in de zorg wordt een feit’[…]

Regels voor de stamrechtvrijstelling bij ontslagvergoedingen

Er is in de praktijk verwarring over de ontslaguitkering aan oudere werknemers. Past de Belastingdienst de stamrechtvrijstelling onjuist toe? Als de Belastingdienst de handreiking van 7 december 2010 strikt volgt en toepast, kunnen zich in de praktijk problemen voordoen. In deze handreiking geeft de Belastingdienst aan voor welk gedeelte van de ontslagvergoeding de weg naar Lees meer overRegels voor de stamrechtvrijstelling bij ontslagvergoedingen[…]

EIA en MIA/Vamil digitaal aanvragen per 2012

Vanaf 1 januari 2012 kan EIA en MIA\Vamil digitaal worden aangevraagd bij het eLoket van Agentschap NL. Het betreft alleen investeringen die in 2012 worden gedaan. Investeringen die in 2011 zijn gedaan, moeten worden gemeld met het huidige papieren meldingsformulier van 2011. Investeringen waarvoor vanaf 1 januari 2012 de aanschafverplichting wordt aangegaan, zijn te melden Lees meer overEIA en MIA/Vamil digitaal aanvragen per 2012[…]

Tweede Kamer akkoord met wijziging Wet op het notarisambt

De Wet op het notarisambt wordt gewijzigd in verband met de invoering van een informatieplicht ten aanzien van gegevens betreffende de bijzondere rekening, bedoeld in artikel 25 van die wet (informatieplicht derdengeldenrekening notariaat). Een daartoe strekkend wetsvoorstel is op 3 november 2011 door de Tweede Kamer als hamerstuk afgedaan. [ Bron: www.pleinplus.nl]

Brief met verzoek om schatting Vennootschapsbelasting onterecht verzonden

De Belastingdienst heeft ten onrechte brieven verstuurd aan belastingplichtigen met een lang boekjaar dat is gestart in 2009. In de brief vraagt de fiscus deze belastingplichtigen alsnog voor 1 december een schatting voor hun Vpb-aangifte in te dienen. Zij hoeven niet op deze brief te reageren. ‘Wij werken aan een oplossing van het probleem dat door Lees meer overBrief met verzoek om schatting Vennootschapsbelasting onterecht verzonden[…]